Kerstin Malm är Djurens Hjälte 2007

I över 30 år har Kerstin Malm arbetat med djurens bästa för ögonen. Hennes arbete har inte inskränkt sig till att hjälpa enstaka hemlösa katter, hon har även arbetat strategiskt för att på sikt utrota problemen.

Det var i mitten av sjuttiotalet som Kerstin för första gången började hjälpa övergivna och hemlösa katter på ett organiserat sätt. Sedan dess har engagemanget växt. Idag är hon en av drivkrafterna bakom föreningen Stadskatten, som genom kattstallet i Åkeshov tar hand om hundratals katter årligen.

En viktig drivkraft för Kerstin är att få myndigheter och frivilligorganisationer att samarbeta bättre. Hon är också en av initiativtagarna bakom Solna Hund- och kattdagar där sällskapsdjur i storstadsmiljö lyfts fram.

– Djurens status och djurskyddet hänger ihop. Om vi inte höjer djurens värde i samhället, hos gemene man och hos myndigheterna, får vi heller inte ett djurskydd värt namnet, menar hon med eftertryck.

Kerstin, som till vardags arbetar som polis, har också arbetat för bättre omhändertagande av upphittade hundar och katter samt en lagändring för obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

– Det är ett stundvis tröstlöst arbete, och många gånger har jag varit på väg att ge upp. Men så händer det något, och då känns kampen värdefull igen. Fast det är långt mellan milstolparna, säger Kerstin som är noga med att framhålla att hon inte är ensam med att ge av tid och kraft till förmån för djuren.

Detta långsiktiga och idoga arbete gör att juryn, som består av representanter från olika djurägarorganisationer, utsett henne till Djurens Hjälte 2007. Förutom äran får Kerstin Malm 25 000 kronor som ska gå till fortsatt arbete för djuren.

Juryns motivering:

I över tre decennier har Kerstin Malm, på ett handgripligt sätt, värnat och hjälpt såväl hundar som katter som saknat självklar trygghet. Kerstin har också arbetat strategiskt med siktet inställt på ett samhälle med bra djurskydd, bland annat genom att stärka samarbetet mellan myndigheter och djurorganisationer. Hennes idoga strävan gör henne till en bra förebild och är väl värd titeln Djurens Hjälte 2007.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg