I kattens ögon kan en stirrande människa upplevas som ett hot

Varför stirrar katten?

Att stirra är en hotfull handling. Rivaler brukar lösa en konflikt genom att stirra ut varandra. I kattens ögon kan även en stirrande människa upplevas som ett hot. Stirra därför inte på en katt utan se på den med halvslutna ögon och blinka långsamt då och då. Detta gör att katten kommer att känna sig lugn och avslappnad.

Den som är rädd för eller av annan orsak inte tycker om katter men ändå blir konfronterad av en katt, brukar nonchalera katten som om den inte fanns. Detta gillar katten och vill därför ta närmare kontakt.

Varför rynkar katten på nosen?

Ibland rynkar katten på nosen, vädrar och andas in med öppen mun. Denna egendomliga grimas kallas för att ”flema” och visar, att katten avnjuter en ovanlig och läcker doft. Katten ser ut som om den befinner sig i trans och stirrar framför sig. Vid sådana tillfällen använder sig katten av ett lukt- och smakorgan – det Jacobsonska organet – uppkallat efter dess upptäckare. Organet är cirka en centimeter långt och sitter i muntaket, där ett litet rör öppnar sig mot munhålan alldeles bakom de övre huggtänderna. Organet är synnerligen känsligt för luftburna kemiska föreningar. Med detta organ ”läser” katten av doftnyheterna i sitt revir. Det sägs att katter nästan kan smaka på doften genom detta organ.

Varför väser katten?

Katten väser för att varna. En katt gör allt för att slippa en fysisk konflikt, de använder mycket hellre sitt kroppspråk, markeringar och ljud för att lösa olika konflikter. En katt som väser ger en varning till motståndaren. Det är ett försvarande ljud vilket betyder att katten reagerar på någonting i den närliggande omgivningen som får katten att känna sig hotad och i fara. Väsandet är en varning om att en fysisk konflikt kommer om hotet inte backar. En katt som väser är oftast rädd men redo för strid om det behövs.

Varför klapprar katten med tänderna?

Detta kan katten göra när den exempelvis ser en fågel eller en mus. Beteendet kallas ”tomgångshandling”. De gör oftast detta som en reaktion av frustration och upphetsning som ett bytesdjur kan väcka hos katten.

Varför svänger katten huvudet fram och tillbaka?

När katten ser ett byte svänger den sitt huvud fram och tillbaka för att avståndsbedömningen skall bli perfekt, innan den tar språnget och fångar sitt byte.