Kattens öron kan ge flera olika huvudsignaler som exempelvis: avspändhet, vaksamhet, upphetsning, aggressivitet och försvarstillstånd.

  • Vid avspändhet pekar öronen framåt eller lätt utåt.
  • Vid vaksamhet är öronen helt lyftade och öronöppningarna riktade rakt fram.
  • Under upphetsning kan öronen rycka lite.
  • Vid aggressivitet/rädsla kan öronen vara bakåtvridna men ej platta. När öronbaksidorna blir synliga framifrån är det den mest hotade öronsignal en katt kan ge.
  • Hos en försvarsinriktad katt är öronen helt tillplattade (finns vissa raser som genetiskt har tillplattade öron).
  • Vidgade pupiller i samband med vissa öronställningar är ett tecken på rädsla.

Kattens ljuduppfattning

Katten uppfattar ljud med högre frekvens än både människan och hunden, upp till 60 kHz, medan människan endast kan urskilja frekvenser upp till 20 kHz. 

Döva katter ”hör” med tassarna – vibrationer i marken och även med sina morrhår. En del vitpälsade, blåögda katter föds döva, en ärftlig defekt knuten till pälsfärgen.