Varför skjuter katten rygg

När katten skjuter rygg kan det bero på att den varnar sin omgivning. Men den kan även skjuta rygg när den kommunicerar med en annan katt.

När katten skjuter rygg kan det betyda att den upplever något form av hot. Katter har generellt ett komplicerat kroppsspråk som de kan uttrycka med hjälp av bland annat; ögon, ansiktuttryck, öron, morrhår, svans och päls. Kattens svanspiskning uttrycker exempelvis hotfullhet/osäkerhet. Om katten lägger öronen bakåt är den beredd på bråk. Kattens vänliga spinnande kan till exempel förekomma även i situationer då den känner sig väldigt hotad, till exempel hos veterinären, för att den försöker lugna ner sig själv.

Varför skjuter katten rygg när den blir rädd?

Katten vill göra sig så stor som möjligt för att övertyga en annan individ att den är en fullvärdig motståndare. I en sån situation känner katten ofta en intensiv aggression och samtidigt en intensiv rädsla och kommer därigenom i konflikt. Den lånar från sin ”vredesreaktion” stela ben och från det tydligaste uttrycket för rädsla – den krökta ryggen. Dessa två kombinerade tecken blir till en ”stor” katt. Denna effekt förstärks även av att kattens reser sin päls och gör sig själv ännu ”större”.

Erfarna katter lär sig snart, att det är bättre att gå till anfall än att fly. Vid en konflikt med en hund som exempel ger en stillastående eller angripande katt inte ifrån sig någon av de för hunden normala bytessignalerna och väcker därmed inte dess instinkt att jaga katten. När det gäller hundar är katten tryggare ju modigare den är. En flyende katt kan under korta perioder komma upp snabba hastigheter, men finns det inget träd eller någon annan tillflyktsort, är det svårt att springa ifrån en jagande hund.

Gillar? 0 av 2 gillade, 0 i betyg