Diabetes mellitus (DM) hos katter blir allt vanligare. Precis som för oss människor så kan sjukdomen kopplas till inaktiv livsstil och övervikt, men ärftlighet spelar också in. Den aspekten tittade forskarteamet vid SLU på när de analyserade Agrias statistik om 500 000 katter som bland annat visade att vissa raser drabbas betydligt oftare än andra. Forskarnas mål är att få ökad kunskap om sjukdomsförloppet, hitta nya möjligheter för att förebygga, ställa tidig diagnos och behandla sjukdomen. Som kattägare är det mest omtänksamma du kan göra att hålla din katt i normalt hull. Och kom ihåg: friska katter spinner mest, och längst. Agria Forskningsfond grundades 1938 och fyrtio år senare stöttade fonden det första projektet rörande katt. Under 2018 bidrar vi med totalt 10 miljoner kronor till forskning som förbättrar djurhälsan, ökar kunskap, trygghet och stärker djurens position i samhället. Som kund hos oss är du delaktig.

Stort tack för att du bidrar!

Agria stödjer forskning om hundar och katter, läs mer här