Avelskatt

När du skaffar dig en avelshona eller avelshane är det viktigt att du noga tittar efter defekter, såsom skelögdhet, svans-knickar, navelbråck, färgfel med mera. Tänk på att man som uppfödare alltid ska sträva efter att förbättra och förstärka den egna rasen. Att avla på en katt med en defekt som kanske kan te sig oviktig – eller kanske till och med lite charmigt, kan skjutsa avelsarbetet bakåt för hela rasen.

Innan du köper din hane eller hona, rådgör med uppfödare, gärna flera – så du vet vad du ger dig in på. Samtliga katter som används i avel och uppfödning ska vara id-märkta. En avelshona löper högljutt ett par gånger per år och du måste passa dessa löp. En avelshane som inte får para sig blir stressad och minst sagt högljudd.

Klubbar/föreningar/stamnamn

För att få registrera en kull kattungar, måste du vara medlem i en kattklubb. SVERAK-anslutna medlemmar kan registrera kattungar utan stamnamn, medan IDP (Independent) vill att man registrerar stamnamn innan man tar en kull.

Nedan följer utdrag ur SVERAK's instruktioner för stamnamn:

”Stamnamn är den beteckning under vilken en uppfödare får registrera, av vederbörande uppfödda katter hos SVERAK. Uppfödare som innehar stamnamn är skyldig att alltid använda stamnamnet vid registrering av kull

  • Vid delat innehav av stamnamn skall huvudinnehavare anges. Huvudinnehavare är den som är ansvarig gentemot SVERAK.
  • Person som ansöker om stamnamn måste vara myndig, annars måste målsmans underskrift finnas med på ansökan.
  • Kvitto eller kvittokopia på inbetald avgift skall bifogas ansökan.
  • Stamnamn skall vara prefix (Dvs. före kattungens namn).
  • Som stamnamn godkänds inte: enstaka bokstäver eller siffror, namn på länder, skyddade släktnamn eller namn vilka innehåller beteckning på viss ras .
  • Minst tre alternativa namnförslag skall bifogas.
  • Ett stamnamn kan bara bli registrerat om inget annat identiskt eller liknande stamnamn, som kan ge upphov till förväxling, finns registrerat hos FIFe. (SVERAK hör till FIFe, Féderation internationale féline)
  • När registrering har skett hos FIFe meddelas den/de sökande skriftligen vilket stamnamn som godkänts samt inregistreringsdatum.
  • Stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler översänds cirka en månad efter inregistrering."

Vi går vidare

Inför parning, kontakta gärna din uppfödare för att rådgöra om lämplig hane till din hona. Tänk på att börja kika efter hane i god tid innan parning. Många rasringar har avelshane-förmedling. (En rasring är oftast en ideell förening som inte är en kattklubb, utan en ren intresseklubb för just en eller flera raser. Dock finns det undantag där rasringen även är en registrerad kattklubb.)

Gå lugnt genom registret, kontakta uppfödare med attraktiva hanar - och inte minst en attraktiv och sund stamtavla! När du och hankattägaren har kommit överens om att din hona får komma är det bara att invänta löpningen. Vissa hankattägare kräver att du testar din hona mot vissa sjukdomar.

Se till att ni alltid har skrivna parningskontrakt för att undvika konflikt när själva betalningen för parningen ska ske, om skada eller sjukdom uppkommer vid parningstillfället.

Kattungar och dräktighet

Att registrera kattungarna i SVERAK kostar 200:-/kattunge. Kattungarna ska dessutom vaccineras och veterinärbesiktigas innan leverans.

Försäkring

Det finns avelsförsäkringar som skyddar dig mot oförutsedda komplikationer i samband med förlossning, dräktighet eller tom problem med att få din katt dräktig.

Ansvar för dina kattungar

När du säljer dina kattungar ska du tänka på att dom i första han ska komma till bra hem. Det finns dom uppfödare som levererar sina kattungar personligen till de nya hemmen, och får på så sätt se kattungens nya hem. Sälj inte kattungar per telefon, se till att alltid träffa dina köpare för att lära känna dom.

Om du ska sälja en kattunge till avel, intervjua köparen och ta reda på vad för avelsplaner denne har. Finns där en fertil hane hemma som inte passar med din honas stamtavla, så ska du våga ifrågasätta köpet.

Skriv aldrig på köpekontraktet att kattungen är bra till utställning, skriv lovande istället. Man kan aldrig garantera att katten kommer ”gå bra” på en utställning när den är tolv veckor.

Som uppfödare i Sverak måste dina kattungar vara vaccinerade och tolv veckor innan dom levereras. Som upp-födare är du, när det gäller ”dolda fel”, enligt lag ansvarig för de kattungar du säljer upp till tre års ålder. Stora kostnader kan uppstå om det dyker upp dolda, medfödda fel i kullen.