Välj din hona med omsorg

Bra kvalitéer hos en avelshona är framför allt en bra benstomme, en god rastypiskhet och hon ska ha lätt att föda. Din honas mor och mormors födslar kan ge bra indikationer om hur din hona kommer att bete sig. Det kan vara allt från hur bra värkarbete dom har till hur många dagar dom bär de små i magen.

Att köpa en avelshona efter en mor som är kejsarsnittad två gånger bör du fundera över både en och två gånger. Dock kan det gå bra att föda för din hona - men du bör veta om riskerna.

Stamtavlan

Studera stamtavlan noga på din blivande hona, titta om hennes släktingar är ofta förekommande inom din ras, är du osäker - ta en kopia och fråga andra uppfödare som har varit med ett tag. En bra stamtavla är ett starkt argument för att köpa avelshona. Tänk då på att den blivande hanens stamtavla inte ska krocka med hennes.

Från kattunge till ålande löpkatt

Det kommer alltid en dag i alla nyblivna honägares liv då man undrar om katten är riktigt frisk. Den söta lilla ungen går hukad, med svansen åt sidan, gnuggar sig mot allt den kommer åt, rullar och hasar sig på golv, mattor och sängar och utstöter mindre söta avgrundsvrål.

Det är nu som din katt löper. Detta fenomen drabbar alla friska honkatter mellan sex månaders ålder upp till ibland arton månader - starttiden varierar starkt beroende på ras, årstid m.m. Har man fler löpkatter hemma, kan dom sätta igång varandra, även en hankatts närvaro har en gynnande effekt på honors löpbeteende.

Hjälp - min katt löper varannan vecka

Vissa perioder på året - eller bara vissa katter (detta är väldigt individuellt), kan man ha problem med täta löp. De flesta honor äter mindre när de löper och täta löp kan ha en dålig inverkan på honan då hon tappar sin kondition och blir stressad. Täta löp har även en stressande effekt på dess ägare pga. sömnlösa nätter och sura grannar. En lösning är att para honan, en annan är att sätta henne på p-piller.

Hjälp - min katt löper inte alls

Tvärtemot ofta löpande honor, har vi honor som inte löper alls. För att stimulera löpbeteende kan du exempelvis fråga en vän med en fertil hane, om du kan få låna lite av hans använda kattsand. Hormonerna kan få igång henne.

Har din hona inte löpt på två-årsdagen, bör du ta henne till en veterinär, då hon kan ha fått en livmoderinflammation, eller så kan det finnas någon annan fysisk anledning till att hon inte har löpt.

Strilande

Okastrerade hankatter och även i viss utsträckning, honkatter, revirmarkerar med urin. De står då med svansen rakt upp, trampar med baktassarna och vibrerar med svansen (strilar). Dessa dofter är mycket kraftigare och uppfattas av andra katter på längre håll.

Det är ganska vanligt att innekatter urinmarkerar när de flyttar in i en ny bostad eller nya möbler - för att "märka upp" det nya. Låt inte din stirlande katt går okrastrerad för länge - risken finns att den behåller sitt beteende efter kastrering.

P-piller eller inte

Om man ska använda P-piller eller inte är en ofta omtvistad sak. Har man hane löst ihop med honor, bör man nästan använda sig av piller, då en hane oftast märker att honan löper innan matte eller husse gör det - Tro inte att du kan passa dom själv - det brukar vara för sent.

Ska du sätta din hona på piller bör du vänta tills hon har löpt en gång innan du ger henne det. P-piller skrivs ut av veterinären, och kan även oftast ringas in till ditt apotek av veterinären, så slipper du gå dit för att få dessa utskrivna.

Om du tänker låta din hona gå i "pension" efter nästa kull - kastrera henne, kontinuerligt användande av P-piller kan höja risken för livmoderinflammationer och cancer.