Missnöjd med beslut i ditt skadeärende

Om du inte är nöjd med bedömningen vi på Agria har gjort av ditt skadeärende, har du möjlighet att få ärendet omprövat och i andra hand begära att Agrias skadeprövningsnämnd prövar ditt ärende.

1. Vänd dig till din skadereglerare

Missförstånd och oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte är nöjd med ett beslut i ditt skadeärende, vänder du dig i första hand till den skadereglerare som tagit hand om ditt ärende.

Är du osäker på vem din skadereglerare är så kan du hitta information om det i brevet du har fått i samband med skaderegleringen. Du kan även ringa oss på 0775-88 88 88 så hjälper vi dig.

2. Omprövning

Är du inte nöjd med ett beslut i ditt skadeärende kan du begära att Agria omprövar ditt ärende. Vi vill då ha din omprövning skriftligen.

Det är viktigt att du själv så utförligt som möjligt skriver ner varför du anser att beslutet är felaktigt och att du skickar med all information du har i ärendet.

Omprövningen mejlar du till vår mejlbrevlåda för smådjur eller häst. Det är alltid en annan handläggare än den som från början reglerade ärendet som går igenom alla underlag och information på nytt.

Mejla en omprövan till

Tänk på att ange ditt försäkringsnummer i ämnesraden på ditt mejl.

omprovning@agria.se

hast@agria.se

Vi behöver uppgifter om:

  • Försäkringsnummer eller skadenummer
  • Vilket beslut du vill att vi omprövar
  • Information om varför du anser att beslutet är felaktigt
  • Ny information
  • Eventuella andra kompletteringar

Gäller kompletteringarna tillägg, förtydliganden eller ändringar i journal behöver du skicka med journalen tillsammans med din omprövning.

3. Vänd dig till Agrias skadeprövningsnämnd

Om du redan har omprövat ditt ärende med Agria har du möjlighet att få ärendet prövat hos Agrias skadeprövningsnämnd Nämnden består av representanter från Sveriges Veterinärförbund och djurägarorganisationer. Skadeprövningsnämnden gör en egen bedömning av ditt fall och Agrias policy är att alltid följa nämndens rekommendationer.

Så överklagar du till Skadeprövningsnämnden:

  • Märk ärendet med ditt namn, försäkringsnummer och skadenummer
  • Skriv ner vad ärendet gäller och vad du vill att nämnden ska ta ställning till
  • Mejla din överklagan till skadeprövningsnämnden för smådjur eller häst
Mejla din överklagan till

skadeprovningsnamnden@agria.se

Skadeprovningsnamnden.hast@agria.se

Vill du posta en överklagan gör du det till

Skadeprövningsnämnden
Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm

4. Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå

Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 08-22 58 00.
Webbplats: konsumenternasforsakringsbyra.se

5. Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden

Utanför Agria kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Webbplats: www.arn.se