Missnöjd med bemötandet

Är du missnöjd med något i hanteringen eller hur du blivit bemött, från första kontakten till avslutandet av din försäkring, vill vi gärna att du berättar det för oss.

Är du missnöjd med kontakten med oss kan du lämna ett klagomål. Det kan gälla allt från det första bemötandet till avslutandet av din försäkring. Du kan lämna ett klagomål skriftligt eller via telefon.

Vill du lämna ett klagomål?

Ring vårt kundcenter

0775-88 88 88Eller skicka ditt klagomål till:

Agria Djurförsäkring
Box 70306
10723 Stockholm

Missnöjd med ett beslut i ditt skadeärende?

Läs mer om hur du går till väga här