Cookies och personuppgiftslagen

Närbild på händer som jobbar med datorn.

På den här sidan kan du läsa mer om hur Agria använder cookies när du besöker våra sidor på internet och om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att skydda din personliga integritet är vi mycket försiktiga vid hantering av personuppgifter

Så använder Agria cookies 

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig som kund om att vi använder så kallade cookies. Cookies är en teknisk funktion som gör att du som kund kan navigera enklare och snabbare när du är inloggad.

Agria Djurförsäkring använder cookies, bland annat för att se vad du som besökare helst vill läsa. Cookies är en liten textfil med information som lagras på din dator.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies, som lagrar till exempel login-namn. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies, men det kan hindra sajten från att fungera på tänkt sätt.

Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner

Agrias behandling av personuppgifter

Agria är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till oss eller till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även hämtas från annat bolag inom länsförsäkringsgruppen. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Agria kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Agria tar in uppgifter om dig, men även om eventuell försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, och panthavare. Det är uppgifter som namn, adress, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Personuppgifterna får användas inom Agria och länsförsäkringsgruppen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, marknads- och kundanalyser och statistik. Personuppgifterna används också för att Agria ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Agria ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Agria och Länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer (inom och utom EU- och EES-området) som Agria och Länsförsäkringsgruppen samarbetar med. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Agria kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Begära ut personuppgifter

Skicka en skriftlig ansökan till:

Agria Djurförsäkring
Att: Personuppgiftsombud
Box 70306
107 23 Stockholm

Personuppgiftsansvarig är:

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)
Org.nr. 516401-8003
Box 70306
107 23 Stockholm
Telefon: 0775-88 88 88