Cookies och personuppgiftslagen

På den här sidan kan du läsa mer om hur Agria använder cookies när du besöker våra sidor på internet och om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att skydda din personliga integritet är vi mycket försiktiga vid hantering av personuppgifter

Cookies

Vad är cookies 

En kaka (eller cookie) är en liten textfil med information om besökarens inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Vi använder kakor bland annat för att du ska få rätt information, kunna använda Mitt Agria och för att vi ska kunna se besöksstatistik.

Det finns två typer av kakor. Temporära kakor (session cookies) lagras så länge du besöker webbplatsen. När du stänger webbläsaren tas kakan bort. Den andra typen sparas under en längre tid men har ett utgångsdatum.

Lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Så använder Agria cookies 

På agria.se använder vi cookies för att du ska få rätt information. När du är inloggad på Mitt Agria använder vi cookies för att du ska kunna navigera enklare och snabbare. Med hjälp av en cookie kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och du slipper ange användarnamn och lösenord för varje ny sida. Så fort du loggar ut tas kakan bort. Kakor används också för att kunna flytta information mellan olika steg i ett formulär, som till exempel en skadeanmälan.

Tredjepartskakor används för statistik

Tredjepartskakor är kakor där avsändaren kommer från en annan domän. Vi använder tredjepartskakor för att sammanställa besöksstatistik, bland annat med hjälp av Google Analytics. Statistiken används för att analysera hur webbplatsen används.

Mer information om Google Analytics

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies på webbplatsen. Om du inte vill tillåta att cookies sparas kan du ändra det i webbläsaren inställningar. Väljer du att inte tillåta kakor kan du dock inte använda Mitt Agria och andra funktioner på webbplatsen. Om du vill rensa kakor från din webbläsare kan du göra det i webbläsarens inställningar.

Så rensar du din webbläsare på kakor

Mer information om kakor

Vill du ha mer information om kakor och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

www.pts.se

Agrias behandling av personuppgifter

Agria är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till oss eller till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även hämtas från annat bolag inom länsförsäkringsgruppen. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Agria kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Agria tar in uppgifter om dig, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Personuppgifterna får användas inom Agria och länsförsäkringsgruppen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, marknads- och kundanalyser och statistik. Personuppgifterna används också för att Agria ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Agria ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Agria och länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer (inom och utom EU- och EES-området) som Agria och länsförsäkringsgruppen samarbetar med. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Agria kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Begära ut personuppgifter

Skicka en skriftlig ansökan till:

Agria Djurförsäkring
Att: Personuppgiftsombud
Box 70306
107 23 Stockholm

Personuppgiftsansvarig är:

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)
Org.nr. 516401-8003
Box 70306
107 23 Stockholm
Telefon: 0775-88 88 88