Område: Hund Om Samarbeten

Hundens inverkan på barns läsutveckling Kan en hund få barn att lära sig läsa? Ja. Forskningsprojektet Bokhunden och Astrid Lindgren visar att hunden som kravlös lyssnare inger lugn och får det läsande barnet att slappna av och sakta men säkert läsa bättre. Artiklar
Förnyat samarbetsavtal mellan Agria och SKK Samarbetsavtalet mellan Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben har nu förnyats. Det innebär ett nytt, välbehövt bidrag till forskningen om hundars hälsa och välbefinnande. Artiklar