Område: Hund Om Pyometra

Livmoderinflammation hos hund Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar oavsett ras och även den vanligaste orsaken till bukoperation på tikar. Varje år drabbas runt 8000 tikar i Sverige och i genomsnitt drabbas var fjärde tik av sjukdomen innan de fyller 10 år. Artiklar
Pyometra - livmoderinflammation hos hund

Del 1 om livmoderinflammation på hund. Pyometra är en varbildande livmoderinflammation som är vanlig hos tikar. Det beskrivande sjukdomsnamnet härstammar från grekiska pus (var) och metra från metrus (livmoder) eftersom sjukdomen vanligen leder till att tiken får en förstorad, varfylld livmoder.

Artiklar
Pyometra / livmoderinflammation del 2

Del 2 om livmoderinflammation på hund. Läs veterinär Ragnvi Hagmans texter om pyometra. I denna del fokuserar vi på hormonernas och bakteriernas påverkan på livmoderinflammation. Du kan även läsa om forskning om sjukdomen.

Artiklar