Område: Hund Om Mentalitet

Så påverkas hunden av aggression och rädsla Att hunden blir arg eller rädd påverkar inte bara dess beteende. Känslorna sätter även igång kemiska processer i hundens kropp. Tillsammans kan dessa reaktioner – de beteendemässiga och de fysiologiska – lära oss mer om hur hundar hanterar påfrestande situationer. Det är utgångspunkten för ett forskningsprojekt kring hundars rädslor och aggressioner vid SLU. Artiklar