Område: Hund Om Karies

Karies hos hund

Karies (tandröta) uppkommer när bakterier i tandbeläggningar omvandlar socker till syra. Syran ger en frätskada på tandytan. Om syraangreppet får fortgå bildas med tiden ett hål i tanden.

Artiklar