Område: Hund Om Dvärgbandmask

Avmaska hunden? Hur och när ska jag avmaska min hund Om du behöver avmaska din hund eller inte beror lite på vilken livsstil den lever. Vistas hunden till exempel mycket i stall där den äter hästbajs eller om den fångar sork som den äter kan det vara goda anledningar att avmaska. En vuxen hund bör du dock bara avmaska om du vet, eller starkt misstänker, att den har mask. Artiklar
Hundar kan vara smittbärare av rävens dvärgbandmask Första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige skapar nya frågor för landets hundägare. Parasiten ger inga sjukdomssymtom på hundar men hundar kan vara smittbärare och smitta människa. Artiklar
Dvärgbandmask hos hund

Min labrador har ätit rävbajs, kan ha bli smittad med dvärgbandmask?

Fråga veterinären