Område: Hund Om Dränage

Bitsår på hundar kan vara lömska Hundslagsmål är vanliga och resulterar ofta i mer eller mindre allvarliga bitsår. Har din hund varit i slagsmål bör du kontrollera den noggrant så att den inte fått bitskador med sårfickor. Artiklar