Område: Hund Om Bi

Getingstick på hund är oftast ofarligt De flesta hundar klarar ett getingstick bra. En lokal svullnad uppstår ibland och hunden kan bli lite öm på stickstället. I enstaka fall kan hunden få en allergisk reaktion och om den blir allvarlig kan veterinär behöva uppsökas. Artiklar