Försäkring för trafikeftersökshundar

Agria Trafikeftersök är en olycksfallsförsäkring för hundar som arbetar med att söka efter trafikskadat vilt. Försäkringen gäller alla trafikeftersökshundar och ersätter för både veterinärvård och liv.

 Agria Trafikeftersök
  • Ersätter veterinärvård upp till 120 000 kronor
  • Innehåller en livförsäkring som ersätter upp till 25 000 kronor
  • Har ingen självrisk
  • Gäller för alla hundar under ett trafikeftersöksuppdag som  initierats av polisen

Alla trafikeftersökshundar som deltar i ett trafikeftersök som är initierat av polisen får ta del av försäkringen, oavsett om hunden har en annan försäkring eller är oförsäkrad. Hundägaren ersätts för både veterinärvård och livförsäkring. För försäkrade hundar betyder det att hundägaren slipper använda sin egen försäkring och kan spara den till andra tillfällen. 

Så här anmäler du en skada

Fyll i skadeanmälan nedan och skicka in tillsammans med dina veterinärvårdskvitton. Vill du direktreglera din skada går det bra men då måste ifylld skadeanmälan skickas med direktregleringen.

Skadeanmälan ska innehålla

  • Polisens händelsenummer
  • Utförlig beskrivning av händelseförloppet
  • Eftersöksområde
  • Uppgifter om den skadade hunden
  • Om din hund har avlidit behöver du visa upp hunden för veterinär som utfärdar ett intyg

Skadeanmälningsblankett

Villkor

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen har ingen självrisk ersätter veterinärvård vid olycksfallskador som sker under trafikeftersök med upp till 120 000 kronor. Livförsäkringsbeloppet är 25 000 kronor per hund.

Samarbete med Svenska Jägareförbundet

Försäkringen har initierats i samarbete med Svenska Jägareförbundet som gruppföreträdare omfattas samtliga hundar som arbetar med trafikeftersök på uppdrag av polisen.

Till Svenska Jägareförbunden