Tandhygien förr och nu

Förr var man slarvigare med hundens tänder.
Det är drygt 120 år sedan djurförsäkringsbolaget Agria startade och på den tiden var det inte så noga med tandstatusen på varken människor eller hundar.

Fick du tandvärk drogs tanden ut eller lagades provisoriskt med någon form av tandkitt. Ibland hällde man en tår brännvin på den onda tanden för att stilla värken. Husdjurens tänder ägnades inte en tanke.

Idag är de flesta människor noggranna med sin munhygien och vi känner till hur tändernas tillstånd påverkar det allmänna välbefinnandet, både fysiskt och psykiskt. Tyvärr är det inte alltid så att vi är lika noga med tandvården på våra sällskapsdjur.

Det är fortfarande vanligt att tänderna enbart ses över i samband med att hunden behöver vård för någon annan åkomma eller vaccineras. Är hunden frisk för övrigt, blir det inte av att gå till veterinären enbart för rengöring och översyn av tänderna. Det kan dock vara att rekommendera att årligen göra en hälsokontroll av sin hund som inkluderar tandkontroll och vägning.
 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg