Vad säger Jordbruksverket om att lämna hunden ensam?

  • Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare (Allmänna råd 2 kap. 12 §)
  • Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder (Allmänna råd till 2 kap. 8 §).

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

Hundar vill inte vara ensamma för länge

Hundar är flockdjur som vill vara tillsammans med sin flock. Att lämna hunden ensam ofta och länge är därför inte bra för hunden. En hund som är ensam gör oftast inte så mycket mer än att vila, därför är det att rekommendera att inte lämna hunden mer än nödvändigt, samt att aktivera den på fler sätt än att endast rasta hunden. Tänk också på att hunden behöver tränas till att vara ensam hemma. Börja korta stunder och utöka tiden långsamt när du märker att din hund blir mer trygg och van vid att vara ensam.

Träna hunden att vara ensam, tips!

Aktivera hunden

Valpar, gamla och sjuka hundar

Hur länge en hund klarar av att vara ensam och hur ofta den behöver rastas beror på individen. Men valpar ska inte lämnas ensam alls eller mer än några minuter till en början. När valpen blir äldre kan man utöka tiden sakta och säkert.

Äldre hundar kan också behöva rastas oftare. Även sjukdom kan påverka hur ofta en hund behöver rastas. Utgå från din hunds behov!