Tabletter, pasta, spot-on

Det finns både receptbelagda och receptfria avmaskningsmedel för hund att köpa på apoteket. Vissa tabletter och pasta ska bara ges en gång, andra fler gånger. Om du har svårt att få i hunden medicin via munnen kan ett receptbelagt spot-on-preparat som droppas på huden vara ett alternativ. Rådfråga veterinär eller på apotek för att få hjälp att hitta det preparat som passar din hund bäst.

Avmaskning av valpar

Uppfödaren avmaskar i regel valparna rutinmässigt innan du får hem din valp. Valpen avmaskas mot spolmask och beroende på vilket preparat man valt att använda kan antalet avmaskningar samt när den sista avmaskningen görs skilja sig något. Kolla med din uppfödare att din valp fått alla doser, eller om du behöver ge den sista dosen själv.

Avmaskning av vuxna hundar

Vuxna hundar bör endast avmaskas om du vet att hunden har mask, eller om du starkt misstänker det. 

Avmaskning i samband med resa

Ska du ta med din hund på resa utanför Sverige? Kolla upp vilka regler som gäller för det landet ni ska till. Avmaskning hos veterinär är ett vanligt krav för att få ta in hunden i landet. 

Avföringsprov/träckprov

Är du osäker på om din hund behöver avmaskas kan du be din veterinär ta prov på hundens avföring. På apoteket kan du också köpa ett kit avsett för att ta avföringsprov på hunden. Provet postas till ett labb som analyserar det för att upptäcka om din hund har mask och vilken sorts mask det rör sig om.

Tecken på mask

Ibland kan hunden kräkas upp långa spolmaskar och vid analöppningen kan man i vissa fall se millimeterlånga bandmaskar. Det går dock inte alltid att se masken med blotta ögat. Tecken på att hunden kan ha mask är diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta.

Avmaskningsmedel

Försök att enbart avmaska mot den sortens mask som hunden har för att minska risken för resistens hos parasiterna.

Väg hunden innan du beger dig till apoteket för att köpa avmaskningsmedel eftersom dosen den ska ha beror på hur mycket den väger. Har din tik fått valpar ska både hon och valparna avmaskas med ett lämpligt medel. Fråga gärna om råd på apoteket eller hos din veterinär angående vilket preparat som är bäst att använda.

Smittvägar

Valpar kan bli smittade av mask redan i tikens mage men också via mjölken under de första veckorna i livet. Därför avmaskas valpar regelbundet sin första tid i livet.

Vuxna hundar smittas oftast via något de äter smittade smågnagare, eller att de får i sig maskägg från sin omgivning.

Jakthundar, kennelhundar eller brukshundar har ofta en större risk att smittas. Detta gäller även för hundar som reser.

Dvärgbandmask

Bor du i ett område där fynd av dvärgbandmask gjorts följ Jordbruksverkets riktlinjer för avmaskning av hund.

De senaste rönen angående dvärgbandmask hittar du alltid på SVA
 och Jordbruksverket.

Vad kostar det att försäkra min hund?

Räkna på pris

Vad kostar det att försäkra min hund?

Räkna på pris

Källor: SVA och Jordbruksverket