En hund som fått i sig snigel-medel kan visa symtom i form av salivering, sträckt hals, kraftiga kramper med styva framben och mycket små pupiller. Kramperna kan orsaka hög feber.

Om du tror att din hund blivit förgiftad, gör så här:

  1. Uppsök veterinär genast! Ta med förpackningen till bekämpningsmedlet, försök få uppgifter om giftet.
  2. De behöver exakta uppgifter för att kunna ge bästa rådgivning. Medan du kör till veterinär kan de leta i sina register och veterinären kan få kontakt när du är på plats. Se till att hunden inte slickar i sig spyorna och därmed får i sig giftet igen.
  3. Vid behov håll hundens huvud lägre än kroppen för att förhindra att hunden drar ner saliv eller uppkräkt material i lungorna.
  4. Viktigast – förebygg olyckor av detta slag, lås in eventuella gifter. Se till att barn och djur inte kan komma i kontakt med giftet.

Se upp för själva sniglar också

Alla svenska snigelarter kan sprida lungmask och fransk hjärtmask till hundar. Hjärtmask har däremot bara påvisats hos sniglar på enstaka platser i Sverige därför är risken mindre för smitta. Man kan ha anledning att misstänka infektion med lungmask eller fransk hjärtmask om hunden drabbas av en långvarig hosta, är tröttare än vanligt eller harklar sig mycket.