10 vanligaste diagnoserna på hund

 1. Kräkningar & diarré
 2. Rörelseproblematik (ex. hälta och patella)
 3. Hudtumörer
 4. Hudskador (ex. skärsår, bitsår)
 5. Öroninflammation
 6. Hudåkommor (ex. klåda, utslag)
 7. Tandskador och sjukdomar
 8. Livmoderinflammation
 9. Kloskador
 10. Juvertumör

Om statistiken

Agria har tagit fram statistik över hundars hälsostatus och kallas Agria Breed Profiles.

 • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
 • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles