Snoppdropp – ett tecken på förhudskatarr

Har du hanhund är förhudskatarr, eller så kallat ”snoppdropp”, något du mer eller mindre får räkna med dyker upp ibland. Det beror på att bakteriefloran i förhuden förändras då och då. I de flesta fall är lite snoppdropp ingenting att oroa sig över.

Förhudskatarr är en inflammation i förhuden som ofta uppkommer någon gång hos de flesta könsmogna hanhundar. På en ung hane och i samband med könsmognaden är det särskilt vanligt. I samband med att tikar löper i trakten brukar flytningarna också kunna bli rikligare.

Symtom

Förhudskatarren yttrar sig som gulgrönt sekret/flytningar från förhuden. Ofta märker du förhudskatarr genom att hunden slickar sig ovanligt mycket. Du kan även se gulgröna droppar på golvet och där hunden legat.

Behandling

Tyvärr finns det ingen behandling som botar förhudskatarr utan det kommer ofta tillbaka. Du kan dock lindra mängden snoppdropp betydligt genom att då och då spola ur förhuden med fysiologisk koksaltlösning.

När bör jag söka veterinär?

Förhudskatarr är vanligen inte något farligt för hunden - men i vissa fall rekommenderas att du tar din hund till veterinären. Om det exempelvis börjar lukta illa eller blir blodblandat måste du alltid uppsöka veterinär som kan behandla hunden med medicin. Kontakta också din veterinär om katarren tilltar, förhuden svullnar eller om hunden är mycket besvärad.

Gillar? 5 av 6 gillade, 4,2 i betyg