Infektioner med meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett av de största vårdhygieniska problemen inom humansjukvården idag. Bakterien tillhör en särskild typ av antibiotikaresistenta gula stafylokocker och orsakar så kallad sjukhussjuka. När bakterierna väl etablerat sig i sjukhusmiljön är de mycket svåra att bli av med.

MRSA kan smitta mellan människa och djur. Därför är förekomst av MRSA hos djur både ett veterinärmedicinskt och, framför allt, ett folkhälsoproblem.

I många andra länder, både i Europa och i resten av världen, är infektioner med MRSA ett växande problem. Ökade insatser för att motverka spridning av MRSA är av största vikt för att hindra en utveckling mot en endemisk situation även i Sverige.

SVA rekommenderar veterinärer till ökad diagnostisk provtagning i samband med infektion hos hund och att i första hand använda sig av ackrediterade laboratorier.

- Det är också nödvändigt att antibiotikaförskrivningen stramas upp. Vi har idag en överutskrivning av antibiotika till sällskapsdjur, säger Anders Franklin, chef vid avdelningen för Antibiotika.