Se upp för algförgiftning i helgen

I dag uppger SMHI att årets algblomning kulminerar inför den kommande helgen. Det innebär stor fara för hundar som badar eller dricker vatten längs den sydligaste ostkusten.  För hundar som får i sig algtoxiner kan det leda till döden inom en timme. 

Kontakta omedelbart veterinär vid misstanke om att hunden drabbats av algförgiftning. Symtomen för algförgiftning kommer snabbt, i vissa fall redan inom 30 minuter. De varierar i styrka beroende på hur gammal hunden är, hur mycket alger den fått i sig och hur mycket den ätit innan.

– De första symtomen är att hunden blir orolig, börjar darra och kräkas. Redan då måste hunden komma i omedelbar kontakt med veterinären, förklarar Patrik Olsson, affärsområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring.

Nästa tecken är att hunden får kramper. Hunden vinglar, ramlar omkull och kan inte resa sig igen. Sedan går allt fort. Symtomen i slutfasen är koma innan hunden dör.

– Om hunden visar symtom, se till att den har tillgång till rent vatten, men ge den inte något att äta.

Förgiftningen gör att både lever och njurar slås ut med urinförgiftning, gulsot och dödsfall som följd.

Symtom på algförgiftning

Kontakta veterinär omgående om hunden visar tecken på:

  • Är orolig
  • Darrar
  • Kräks
  • Vinglar
  • Krampar
Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg