Symtom på salmonella hos hund

 • Feber
 • Illamående
 • Minskad aptit
 • Kräkningar
 • Diarré (ibland blodblandad)
 • Smärta från buken
 • Nedsatt allmäntillstånd

En hund som bär på salmonellasmittan behöver inte alltid uppvisa symtom. Det finns fall där smittan bevisats på hund, utan att några av symtomen ovan har uppkommit. Vissa hundar får lindriga symtom medan andra drabbas allvarligt. Salmonella kan i sällsynta fall leda till blodförgiftning.

Behandling av salmonella hos hund

För det mesta tillfrisknar hunden utan understödjande behandling. Hundar som blir allvarligt sjuka behöver dock veterinärvård.

När behöver jag kontakta veterinär?

Vid nedsatt allmäntillstånd, hög feber, om hunden slutar äta, har ihållande diarréer eller kräkningar bör du kontakta din veterinär.

Så smittar salmonella

Salmonella är inte lika vanligt hos hundar som exempelvis katter. Det kan bero på att hundar inte i samma utsträckning jagar fåglar som bär på smittan. Det är nämligen via det djuret äter som den smittas. Det kan utöver fåglar vara smittade livsmedel.

Hygienråd

Bra att tänka på om du har en hund med salmonella:

 • Tvätta händerna
 • Plocka alltid upp när du rastar
 • Låt inte hunden slicka på dig
 • Håll var extra noggrann med hygien innan och efter du hanterar livsmedel
 • Diska hundens matskålar med separat diskborste
 • Finns det flera djur i hemmet? Var extra noggrann med hygienen