Rekordökning av rehabförsäkring på hund

Allt fler hundägare väljer att behandla och operera sina hundar, vilket medfört en stor efterfrågan på rehabiliteringsförsäkringar. På tio år har antalet hundar med rehabförsäkring ökat från 13 till 48 procent hos Agria Djurförsäkring.

Egentligen är det inte så konstigt; om du själv får en ledskada eller opererar dig, blir du remitterad till en sjukgymnast för att komma igång och få samma rörlighet som tidigare. Den möjligheten finns även inom djursjukvården.

-          Sjukgymnastik, simning, massage, stretching och arbete på löpband kan vara helt avgörande för hundens välbefinnande efter en skada eller operation. Samtidigt är det dyra behandlingar för den som inte är försäkrad och behöver flera besök. Det är förmodligen anledningen till att allt fler väljer att teckna en kompletterande rehabförsäkring till sin hund, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef Smådjur hos Agria Djurförsäkring.

Avancerade operationer kräver rehab

Kjerstin Pettersson arbetar som djursjukgymnast vid Universitetsdjursjukhuset Ultuna i Uppsala sedan 2002. Hon bekräftar att antalet patienter har ökat stadigt för varje år.

-          Diagnostik och behandling inom veterinärmedicinen har förbättrats de senaste åren och idag görs allt fler avancerade operationer på hund och katt, vilket gör att efterfrågan ökat även på sjukgymnastik. Det finns vissa som hävdar att det kirurgiska ingreppet står för hälften av möjligheterna för hunden att bli frisk, och sjukgymnastiken för den andra hälften. Om det är så eller ej, vet jag inte, men det ligger nog en del i det, säger Kjerstin Pettersson.

En stor del av hennes arbete handlar om att prata med djurägaren om vad hunden inte får göra och vad man bör göra för att hunden ska komma tillbaka till ett fullgott leverne igen.

-          Beroende av vilken typ av skada hunden har måste rätt sorts träning sättas in! Besöken hos oss sjukgymnaster är viktiga för vägledningens skull, och helt avgörande är vad djurägaren sen gör hemma med sin hund varje dag. Ofta är djurägarna mer ambitiösa med sina djur, än de är med sig själva och sin egen sjukgymnastik, menar Kjerstin Pettersson, som arbetade som sjukgymnast inom humanvården i drygt 20 år innan hon vidareutbildade sig till djursjukgymnast.

Agrias rehabförsäkring

Agrias Rehabförsäkring är en tilläggsförsäkring som ersätter kostnader för rehabilitering i form av simning, massage, stretching och treadmill i samband med ledsjukdom, ledskada, fraktur, diskbråck, nervskada eller muskel- och senskada. Tilläggsförsäkringen kostar 100 kr per år och ersätter upp till 6 000 kr.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg