Symtom vid knottbett

Hundar vilka blir bitna av knott kan uppvisa varierande symtom. Vid lätta till måttliga angrepp får hunden små rodnader och svullnader i huden. Dessa bett kan klia intensivt. Djur som blir svårt bitna alternativt är känsliga mot denna typ av bett kan få en anafylaktisk chock. I sådana fall måste veterinär uppsökas omgående.

Behandling

Som behandling för att dämpa klåda och hudinflammation ordineras ofta en kortison kräm lokalt. Ibland fordras dessutom allmän behandling. Djur som blir mycket dåliga kan behöva vård på djursjukhus.

Undvik knotten

Det går att ta till några knep för att undvika att din hund får många bett. Är det väldigt mycket knott kan det vara bra att hålla hunden inne de tider på dygnet det är som värst. Det finns även medel som skyddar mot mygg och knott - fråga din veterinär. Det är ofta tunnpälsade hundar som drabbas värst. Områden som ansikte, benens insidor och mage brukar vara mest utsatta och kan behöva skyddas. Ben och mage kan exempelvis skyddas med kläder - det går att göra provisoriskt med exempelvis en T-shirt eller liknande.