På en hund som till exempel sprungit på en äng och som därefter drabbas av kraftigt tårflöde, nysningar eller irritation i ett öra kan orsaken vara ett gräsfrö.

Ett gräsfrö som borrat sig ned genom huden kapslas så småningom in och bildar en liten böld. I sällsynta fall kan gräsfröet vandra i kroppen och orsaka inflammation.

Undersök hunden noga för att se om du själv kan upptäcka gräsfrön som irriterar hunden. Om du inte upptäcker fröet i tid kan det ”kroka” sig fast. Om ett frö sätter sig fast i ögat eller tar sig in bakom tredje ögonlocket måste du ta hunden till veterinär.