Ett bitsår bör alltid undersökas av en veterinär, även om såret till en början ser ganska oskyldigt ut – bara ett par små hål (oftast minst två) i huden. Man måste alltid räkna med att ett bitsår är infekterat och att inflammation och varbildning kan uppkomma.

Osynlig sårficka

När en hund biter en annan hund använder den sina stora hörntänder. Tänderna perforerar huden varefter hunden sliter loss huden från underlaget. Resultatet blir en fickbildning mellan huden och underlaget. Efter några timmar har blod och sårvätska samlats i sårfickan.

Samtidigt som bettet perforerar huden lossnar bakterier från tänderna. Den proteinrika sårvätskan är ett utmärkt skafferi för hungriga bakterier. Efter ett eller ett par dygn har en kraftig inflammation utvecklats. Mer vätska och var samlas, huden blir svullen och öm och ur de ganska små såren rinner vätska. I vissa fall bildas bölder med var.

Dränage kan bli tvunget

Om hundens päls är lång kan de små hålen efter hörntänderna vara svåra att hitta. Ett tecken på att hunden har bitsår är givetvis förekomst av blod eller att pälsen har klibbat ihop. Sära på håret och titta i hårbotten. Om du hittar ett sår bör du klippa bort håret som finns runt omkring och kontakta veterinär.

Ett bitsår måste ofta dräneras. Veterinären gör då en öppning på sårets lägsta punkt så att var och sårvätska kan rinna ut. Ofta lägger veterinären in en gummislang i såret – ett dränage. Den brukar få sitta i tre dagar för att sårvätskan inte ska stängas in utan kunna rinna ut ur såret.

Antibiotika mot bakterier

Ibland slits huden upp och större eller mindre sår bildas. Dessa sår bör sys och man måste även i detta fall lägga i ett dränage.

Behandlingen kombineras med en antibiotikakur, till exempel penicillin. Under eftervården i hemmet är det viktigt att följa de instruktioner om sårvård du fått av veterinären.

Förebygg skador

Lika viktigt som att behandla skador är att förebygga skador. Kontrollera att det inte finns sönderslaget glas där hunden ska rastas eller arbeta! Förebygg hundslagsmål!

Gör så här om din hund blir biten:

  • Inspektera huden och leta efter bitsår eller hål efter bett
  • Klipp rent runt såret
  • Kontakta veterinär