Är din hund halt?

Då är risken stor att den har drabbats av en korsbandsskada som är en mycket vanlig orsak till hälta hos hund. Statistik från Agria visar att 68 av 10 000 hundar drabbas varje år. Skadan leder i princip alltid till en dyrbar operation, men med problem som följd.

Nästan alla hundar som opereras för korsbandsskada riskerar att få problem senare i livet - det finns ingen perfekt operationsmetod och ingen hund blir helt funktionellt återställd. Därför valde Agria/SKK forskningsfond att stödja ett forskningsprojekt vid SLU i Uppsala som arbetat med att utveckla en ny mätmetod.

Ny mätmetod

Metoden mäter och analyserar hundens rörelser in i minsta detalj, dels för att avgöra vilken operationsmetod som är bäst och dels för att kunna rekommendera bästa rehabilitering.

Ansvarig för projektet är Pia Gustås, veterinär och lektor i smådjurskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Universitetsdjursjukhuset på SLU:

– Vi vet att många av de hundar som opererats för korsbandsskada aldrig blir helt återställda. Därför måste vi ha mätmetoder som faktiskt mäter det vi vill och behöver för att kunna planera rehabilitering och förebyggande av nya skador. Vi måste också ha noggranna mätmetoder för att utvärdera resultatet av kirurgin, säger hon.

Med atros som följd

En vanlig följd av korsbandsskador är artros. Pia Gustås menar att det inte är fråga om, utan när och till vilken grad en korsbandsskadad hund utvecklar artros.Mer information om forskningsprojektet finner du här.

Vad är en korsbandskada?

Korsbandsskador kan uppkomma vid en vridning av hundens knä. Andra orsaker kan vara sjukliga förändringar i ligamenten som sedan brister vid belastning. En hund med korsbandsskada håller ofta bakbenet upplyft och har ont i knät. 

I knäet finns två ligament som håller underbenet fast vid lårbenet. De fäster genom att bilda ett kryss. Om ett eller båda banden går av förloras stabiliteten i knäleden. Underbenet kan då förskjutas i förhållande till lårbenet.

Efter operation krävs ett par månaders vila och successiv sjukgymnastik. Kostnaden för en korsbandsoperation ligger mellan 25 000-30 000 kronor.

 

Håll hunden i stillhet och kontakta veterinär om du misstänker korsbandsskada.

 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg