Hej! Jag var ute med min hund o hade den kopplad. En lösspringande hund kommer rusande emot oss och attackerar min hund. Den hugger tag i min hunds strupe varav då min hund försvarar sig. Det hela slutar med att den attackerande hunden blir skadad och måste opereras.

Vem ska stå för kostnaden? Jag som tog mitt ansvar o hade hunden kopplad? Eller han som hade sin hund lös?

Hej! Lagen om tillsyn över hundar och katter är solklar. Ägaren är ansvarig för de skador hunden orsakar. Det är således du som skall ersätta den andres skada, t.ex. veterinärvårdskostnaderna. Skadeståndet kan dock jämkas med stöd av bestämmelser i skadeståndslagen. T.ex. om den skadelidande varit medvållande till skadan.

Beroende på omständigheterna kan skadeståndet rentav jämkas till noll kronor. Jag kan inte bedöma om den skadelidande varit medvållande. Det är inte i alla kommuner som de lokala ordningsföreskrifterna föreskriver koppeltvång på offentlig plats. Vidare kan det ibland vara olyckliga (ej oaktsamma) händelser som gör att hunden kan smita trots bevakning.

Motsätter du dig betalning har den skadelidande inget annat val än att stämma dig i allmän domstol. Det är möjligt att du har en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen som omfattar din skadeståndsskyldighet mot den skadelidande.

Ni kan anmäla skadan dit så hjälper låter de bedöma om du är skadeståndsskyldig.

Lycka till!