– Varje år sker trafikolyckor där hundar och katter är inblandade. I en akut situation är det inte lätt att veta hur man som bilförare ska agera, men det finns flera saker att tänka på om du kör på ett husdjur, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

Om du kör på en hund

  • Stanna bilen direkt, ställ ut varningstriangel och värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för hunden eller katten
  • Ring polisen – du har anmälningsplikt 
  • Var försiktig vid hantering av en skadad hund
  • Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
  • Se till att djuret snarast kommer till en veterinär

Ring polisen

Du som bilförare är skyldig att anmäla olyckan till polisen.

Hantera en skadad hund

Var försiktig om du tar hand om en trafikskadad hund eftersom den kan bitas. Undvik att närma dig en stor hund som visar tecken på aggressivitet, försök binda en sjal eller halsduk runt hundens nos eller invänta polisen. En lugn hund kan man försöka flytta bort från vägbanan genom att lägga den på en filt eller dylikt. Be polisen om råd i telefonen beroende på faktorer som hundens allmäntillstånd, väglag eller trafikläge.

Uppsök veterinär

Ett skadat djur kan drabbas av inre blödningar och andra skador som inte visar sig förrän senare. Kontakta därför alltid veterinär för en bedömning av djurets behov av vård.

Ditt ansvar som bilförare

Om olyckan sker utan att du som bilförare agerat vårdslöst ses du inte som ansvarig för olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte blir skyldig att ersätta djurägaren för skador eller veterinärvårdskostnader. Har du däremot agerat vårdslöst kan situationen vara en annan. Trafikförsäkringen gäller med strikt ansvar, det vill säga att den ersätter oavsett ansvar.