– Att hundarna tas till veterinären oftare och veterinärvårdens dramatiska utveckling de senaste åren kan vara en förklaring till att ökningen är så tydlig trots det korta tids­inter­vallet, säger Brenda Bonnett, Agrias specialist inom hundstatistik och adjungerad professor från University of Guelph i Kanada.

Men det skiljer mycket mellan olika raser. De stora hundraserna som irländsk varghund, grand danois och berner sennen har lägst medellivslängd. Av dem blev mellan 12 och 31 procent tio år eller äldre. För många raser, bland annat golden retriever, bichon frisé, norr­botten­spets, dvärgschnauzer och rhodesian ridgeback, är chanserna att de överlever sin tioårsdag över 80 procent.

Den vanligaste kända dödorsaken för hundar är trafikolyckor, knappt 1 500 hundar dör i trafiken varje år. Andra vanliga dödsorsaker är cancer, epilepsi och diabetes.

200 000 hundar

Jämförelsen är gjord på 200 000 hundar mellan åren 1995-1998 samt 1999-2002. Under våren hoppas Agria kunna presentera en uppföljning på statistiken för att se hur den fortsatta utvecklingen ser ut.

– Att förstå skillnaderna mellan raserna är viktigt till exempel om hunden behöver avancerad veterinär­vård som är påfrestande för hunden. Möjligheterna till ett långt lyckligt liv efter behand­lingen är betydligt lägre för en irländsk varghund på åtta år jämfört med en jämnårig norrbottenspets, menar Brenda Bonnett.

Sammanställningen och analysen av hundhälsan hos de vanligaste hundraserna är fram­tagen av Agria Djurförsäkring i samarbete med Svenska Kennelklubben, Sveriges Lant­bruks­­universitet och University of Guelph i Kanada. Informationen ger svenska rasklubbar en full­ständig bild av rasens hälsa och därmed en möjlighet att ta fasta på det i rasens avels­strategier.

Rasklubbarna för de 70 vanligaste hundraserna får informationen gratis. Privatpersoner har möjlighet att köpa informationen.