Stress – påverkas hundar och ägare lika?

Nyligen beviljades flera forskningsprojekt anslag via Agrias och SKK:s forskningsfond. Ett av dem handlar hur hundar och deras ägare påverkas av stress. Vi kontaktade Per Jensen & Lina Roth, professorer vid Linköpings universitet, för att få veta mer.

Varför är ett intressant forskningsområde?

Hunden har länge anpassat sig till människans leverne och studier visar att den även följer dess ägare vad gäller övervikt och sjukdomar. Stress kan vara en stark orsak till att vi mår sämre och i den här studien vill vi undersöka om hundens och ägarens stressnivåer korrelerar och om det speglas i personligheten.

Hur kommer forskningen att gå till?

Olika tävlings- och sällskapshundar kommer att studeras i hårkortisolanalyser, beteendetester och personlighetsenkäter för att utröna samband mellan olika livsstilar och stressnivåer.

Hur ser planen ut?

Vi börjar själva rekryteringen av hundar och hundägare i vår för att sedan efter sommaren påbörja beteendestudier och insamling av data. Vi planerar att ha de första preliminära resultaten nästa vår. 

Vad hoppas du få fram via forskningen?

Vi vill med det här projektet visa hur samspelet mellan människan (och dennes livsstil) och hunden påverkar vår gemensamma stress eftersom stress också är en av de största utmaningarna inom just hälsa och välfärd hos både djur och människor.

Hur kan resultaten göra nytta?

Stress är som sagt ett stort problem som påverkar människan, djuren och samhället i stort och genom att angripa problemet med perspektivet utifrån två väldigt samspelta arter, som levt tillsammans i över 15 000 år, ges vi ett unikt tillfälle till att bredda vår förståelse om hur vi positivt kan påverka vår stressituation och hur detta reflekteras hos hunden.

Läs mer om Agrias och SKK:S forskningsstiftelse här

Gillar? 4 av 4 gillade, 5 i betyg