Varm och torr sommar har påverkat

Det är inte första gången som fästingarten Hyalomma påträffas i Sverige, men tidigare har inga vuxna djur hittats. När Hyalomma tidigare setts i Sverige har det antingen varit efter kontakt med utlandet, eller i nymfstadier. Hyalomma utvecklas normalt sällan norr om Alperna. Men den ovanligt långa, varma och torra sommaren kan ha fått fästingarna att utvecklas just i år.

Fynd i sörmland, värmland och skåne

Fynden har gjorts i Sörmland, värmland och skåne och det är hästar som drabbats. Det är inte känt hur ofta Hyalomma bär på smittämnen, med SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt rekommenderar att man använder handskar när man hanterar fästingen. Om du tror att du hittat en Hyalomma vill de också gärna att du dokumeterar ditt fynd och hör av dig. 

Läs mer på SVA:s webbplats

Ingen anledning till oro

Bara tanken på en större och snabbare fästing får många att rysa men det finns ingen anledning att oroa sig mer än vanligt ute i naturen. Eftersom hyalomma är lite större än vanliga fästingar går de ofta att upptäcka i tid. Att fästingarten är här för att stanna är heller inte troligt.

-          Sannolikheten att Hyalomma ska få fästa i Sverige är liten, så jag tycker inte att man som djurägare ska oroa sig. Däremot är det alltid bra att vara uppmärksam på fästingar oavsett art och ta bort dem så snart man upptäcker dem, säger Charlie Lindberg, veterinär på Agria Djurförsäkring.