Blir din hund onormat andfådd, dricker den mer än vanligt eller har den plötsligt börjat hosta i tid och otid? Det kan vara tecken på att din hund har drabbats av någon hjärtsjukdom eller har fått något hjärtfel. 

Ett friskt hjärta

En hunds hjärta består, precis som en människas, av två kammare och två förmak. Dess uppgift är att låta höger sida ta emot syrefattigt blod från kroppen och skicka det till lungorna, samt att låta vänster sida ta emot syrerikt blod från lungorna och pumpa ut det i kroppen.

En stor, frisk, vuxen hunds hjärta slår cirka 70-100 slag per minut. Stora och äldre hundars hjärtan slår långsammare än mindre och yngre hundars som kan slå ända upp till 200 slag per minut. En rädd och stressad hund har också en snabbare frekvens.

Alla hundars hjärtan slår ojämnt, långsammare vid inandning än vid utandning. Detta kallas respiratorisk arytmi.

För att kontrollera hjärtslagen böjer du hundens armbågsled lite bakåt och uppåt och där innanför hittar du hjärtat. Både styrkan och rytmen på slagen är intressanta.

Lättaste stället att hitta pulsen på är i skåran längs bak på hundens mage.

Hjärtsjukdomar hos hund

Det finns flera hjärtsjukdomar hos hund. Ungefär fem till tio procent av våra hundar drabbas. Den vanligaste är att det på medelålders och äldre hundar uppkommer ett blåsljud till följd av kroniska förändringar på hjärtats klaffar, så kallad endokardos.

En annan hjärtsjukdom är kardiomyopati, även kallad förvärvad hjärtmuskelsvaghet, vilket är en förändring i hjärtmuskelaturen. Detta drabbar oftare större hundraser.

En del hundar kan få rytmrubbningar. Då slår hjärtat onormala slag. 

Medfödda hjärtfel är inte så vanliga, men de kan drabba alla raser. Det kan till exempel röra sig om att kärlen inte stängs ordentligt, aortan kan vara felställd eller så kan det finnas hål mellan kamrarna, vilket gör att blodet går fel väg. Den vanligaste orsaken till ett plötsligt oväntat dödsfall hos en hund, och särskilt hos unga hundar, är någon typ av hjärtsjukdom - ofta då ett medfött hjärtfel. Många hjärtfel är ärftliga och man ska därför inte avla på en hund med hjärtproblem.

Blåsljud på hjärtat

Ett blåsljud på hjärtat uppstår vid virvelbildningar i blodet som passerar hjärtat. Det kan bero på missbildningar i kärl eller hjärtklaffar, hål i hjärtväggar eller inflammatoriska förändringar i klaffarna. Hunden kan ha blåsljud utan att visa andra symptom under en lång tid. Efter en tid, ofta flera år, tröttnar dock hjärtat och det orkar inte pumpa runt blodet på samma sätt som ett friskt hjärta. Det som då sker är att hjärtat utvidgar sig och blir förstorat. Blodet stockas upp i lungorna, vilket leder till att vätska börjar läcka ut i lungorna och ett lungödem uppstår. Följden blir att hunden börjar hosta och får allt svårare att andas. 

Symptom på hjärtfel

Symptom på hjärtfel kan vara att hunden visar tecken på trötthet, får andningsbesvär och flåsar, hostar eller får rubbningar i hjärtrytmen. Hunden kan även få nedsatt aptit, bli vinglig och svimma. 

Behandling av hjärtfel

Misstänker du att din hund har ett hjärtfel är det viktigt att uppsöka veterinär för att få en diagnos. Veterinären kan undersöka hjärtat genom att lyssna på det, titta på EKG, röntgen och ultraljud. I många fall kan behandling som sätts in i tid, som särskilda hjärtmediciner och vätskedrivande mediciner, få hunden att må mycket bättre.

Kan man förebygga hjärtfel?

Eftersom hjärtfel kan vara ärftliga är det viktigt att du vid valpköpet förhör dig noggrant om föräldrarna och andra nära släktingar haft några problem med hjärtat. 

Se till att hålla din hund i god form. God grundkondition gör att hunden klarar kraftigare påfrestningar för hjärtat vid fysisk aktivitet bättre.

Telefonveterinär och Fråga veterinären

Har du någon fråga om ditt djurs hälsa? Du är alltid välkommen att ringa eller skriva in dina frågor till våra veterinärer.

Fråga veterinären

Videosamtal till veterinären

Agria erbjuder alla kunder ett kostnadsfritt videosamtal per år för digital veterinärsjukvård via Vethem eller FirstVet. Öppet alla dagar.

Läs mer och boka tid