Djurpolisen är djurens räddare i nöden

Djurpolisen är en ny grupp inom polisen i Stockholm som innebär skillnaden mellan helvete och himmel för vanvårdade och plågade djur. Men även för oss människor, visar studier, som pekar på sambandet mellan grymhet mot djur och andra våldsbrott i samhället. Djurpolisens räddar många djur från lidande.

Brott mot djur har tidigare haft låg prioritet, men sedan april i år finns en grupp inom polisen som bara ska fokusera på djurskyddsfrågor. Under våren har de omhändertagit drygt 100 djur, inlett 20 utredningar om brott mot djurskyddslagen och haft tjugotalet föredrag om deras verksamhet.

– Det är ingen risk att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist i alla fall, skämtar Håkan Andersson som är gruppchef över djurpolisen.

Möter starka känslor och misär

Gruppen, som består av tio personer, arbetar tätt tillsammans med Länsstyrelsen eftersom det är den myndighet som ansvarar för djurskyddet. Tillsammans med den ser djurpolisen till att djur som vanvårdats eller plågats omhändertas eller, om det gått för långt, befrias från sitt lidande genom avlivning. I arbetet möter djurpoliserna starka känslor och misär, ofta kantat av psykisk sjukdom eller kriminalitet.

Det är tungt att se djur som far illa, särskilt om de inte hunnit ingripa i tid. En given fråga är: hur klarar de av att möta detta så ofta?

– Ja, ibland är det tungt. Vi måste fokusera oerhört intensivt på de djur vi faktiskt lyckats ge ett bättre liv, att det vi gjort har inneburit en viss skillnad för djuren, säger Håkan. Han tillägger:

– Men visst har det hänt att man knutit handen i fickan några gånger. Att man undviker att göra det man helst av allt skulle vilja. Så är det i mycket polisarbete, konstaterar han.

Djurpoliserna Joakim Johansson och Håkan Andersson har en viktig och svår uppgift. Foto: Louise Turner Hansson

Oseriös hunduppfödning ett problem

För även om de allra flesta djur i Sverige har det bra finns några sorgliga undantag. Oseriös hunduppfödning är ett välkänt problemområde – där man skrupellöst fokuserar på pengar och struntar i hundarnas välmående. Kanske äger uppfödningen rum i en garderob eller i ett badkar. Håkan berättar med inlevelse om ett fall:

– Vi kommer till ett hem där tiken har slutat få mat. Hon har ju redan gjort det hon ska, enligt ägaren och nu är det valparna som ska inbringa pengar. Tiken struntar de totalt i. Trots att tiken var mager och mycket dålig kunde vi i detta fall rädda både henne och hennes valpar. Hundarna omhändertogs och omplacerades så småningom till nya hem. Idag mår de bra.

I motsats till vad man först kan tro är det inte alla gånger som djurplågeri bottnar i grymhet och girighet. Ibland är det missriktad kärlek som är grunden. Det händer till exempel att en veterinär bedömer att ett djur måste avlivas av djurskyddsskäl för att det lider. Om djurets ägare inte går med på det måste veterinären göra en anmälan till Länsstyrelsen. Vissa omhändertaganden kan vara extra hjärtskärande.

– Även om vår insats innebär att djurets lidande upphör kan man förstå att detta är oerhört tragiskt för ägaren som kanske älskar djuret över allt annat. Kanske är det den enda vännen han eller hon har, säger Joakim Johansson som är en av djurpoliserna.

Vill att utekatter ska vara kastrerade

Ett annat exempel på när välvilja till djuret går överstyr är när djurpolisen tvingas rensa upp i kattkolonier. En kattkoloni kan uppstå när en djurälskare skaffar så många katter att ägaren till slut tappar kontrollen.

– Och vad gör katterna då? Jo, fler katter… När katterna parar sig med varandra okontrollerat är inavel och sjukdomar en naturlig följd. Precis som lidande, berättar Håkan som själv är kattägare till två katter han fått från ett katthem.

Han efterlyser en lag på att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade och, om de är utekatter, även kastrerade. Det skulle bespara djuren mycket smärta.

– Och det skulle inte vara så tyst i skogarna, fyller Joakim i. Han syftar på att många fåglar i närheten av kattkolonier blir kattmat.

Även om djurpolisen är ett starkt tillskott för djurens skydd i Sverige kan man ana att det vi ser idag bara är toppen av ett isberg. I dagsläget kan polisen bara åka på fall som har högsta prioritet.

Stark koppling mellan djurplågeri och andra våldsbrott

Fler djurpoliser är på väg att bildas på andra orter i landet. Dessutom finns utredare i varje polisdistrikt som har ansvaret för djurskyddsfrågor. Att det bildas fler djurpoliser i landet är inte bara till nytta för djuren.

– Flera studier visar ett starkt samband mellan djurplågeri och annat våld i samhället, berättar Håkan.

I en studie berättar tre av fyra kvinnor som utsatts för våld i hemmet att mannen i fråga även varit våldsam mot djuret. Amerikanska studier visar också sambandet mellan djurplågeri och våldsbrott som seriemord, barnmisshandel och skolskjutningar. Så det finns många anledningar att lägga resurser på en djurpolis.

Detta kan vara en av anledningarna till att djur har fått en högre prioritet de senaste åren.

– Det är inte så att lagstiftningen förändrats, men att djur far illa prioriteras högre, säger Håkan. Han tillägger:

– Det finns tre saker som folk reagerar starkt på. Det är när äldre far illa, när barn far illa och när djur far illa. Då skrivs det löpmetrar i tidningarna, så visst är det här en viktig fråga som berör många.

Så här gör du:

Om du misstänker brott mot djurskyddslagen - kontakta Länsstyrelsen där du bor www.lansstyrelsen.se

Om du ser pågående djurplågeri – ring 114 14 om det inte är brådskande och 112 om det är brådskande.

Gillar? 2 av 2 gillade, 5 i betyg