Vårdhunden Livia gör nytta inom vården

Bilder av hundar och barn framkallar ett leende hos nästan varenda människa. Och att hundar gör nytta inom vård och omsorg är numera ett välkänt faktum, som dessutom är vetenskapligt belagt.

Livia är är diplomerad vårdhund och arbetar på barnsjukhus. Hon och hennes ägare, barnläkaren Ann Edner, har tidigare jobbat på både Lilla Erstagården barnhospice och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Nu jobbar teamet på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala med neurologiskt och kirurgiskt sjuka barn.

- Omvårdnadsstudier visar på att komplementär behandling med hund ger positiva resultat, säger Ann Edner, men hittills har just vården av sjuka barn inte omfattats av den typen av studier. Vi gjorde en mindre enkätstudie när vi jobbade på Ersta, men nu har vi samlat ett större forskarteam som ska samla in och studera ett stort material vetenskapligt.

Forskning visar att hund som komplement ger kortare vårdtider

Ann Edner presenterade teamet och projektets upplägg vid ett seminarium 2016 på ämnet ”Forskning till nytta för hund och katt” där en halv dag ägnades åt human-animal bond, djurens inverkan på människors hälsa och välbefinnande. 

- All forskning som gjorts med vuxna patienter visar att där man använder hund som komplement i olika behandlingsformer har man kortare vårdtider, snabbare tillfrisknande och lägre läkemedelsanvändning, berättar Ann Edner, och det finns goda skäl att anta att detsamma gäller i behandling av sjuka barn. Redan nu ser vi tydliga tecken på att Livia ger barnen motivation att träna och gör tillvaron på sjukhus lite mindre jobbig.

Livia är populär bland barnen

Barnen, som alla har någon form av neurologisk/kirurgisk sjukdom eller hjärntumör, akut eller kronisk, får fylla i enkäter och rita och berätta hur de upplever att vara på sjukhus. En flicka som regelbundet kommer för behandlingar och har lång resväg skriver att hon mår inget vidare, att vara på sjukhus är dåligt men ”bra ändå eftersom man blir frisk där” och när hon får frågan om hur det är att träffa Livia ritar hon en egen jätteglad ”gubbe” eftersom den positiva skalan inte räckte som beskrivning och lägger till ”Detta är det bästa som hänt mig på sjukhus”.

Livia är med vid rehabilitering och träning men också som tröst för de barn som är för sjuka för att orka med någon form av träning. Allt umgänge med Livia sker givetvis på frivillig basis och det är endast ett fåtal som har tackat nej.

- Ja föräldrar och barn är så positiva till den här studien och de som har tackat nej har oftast gjort det för att barnen är för sjuka för att delta, säger Ann Edner.

Specialschampo ger knappt mätbara halter av allergen

Ann berättar också att all byråkrati inför projektet var ”det värsta jag varit med om”; så mycket papper, så många inblandade experter och tyckare och så många hårda krav som skulle uppfyllas, inte minst med tanke på allergier.

- Det är bra att det är så noggrant genomgånget eftersom det handlar om ett pionjärarbete, menar hon. Och nu finns det ju möjligheter att testa hur mycket allergen en hund bär på, både i päls, hud och saliv och Livia har mycket låga halter. Dessutom badar jag henne varje vecka med specialschampo vilket innebär att hon i princip inte avger några mätbara halter av allergen alls, vilket såklart känns bra både för mig och för barnen, deras föräldrar och för oss i forskningsteamet. Vi är ju trots allt i en känslig miljö bland mycket sjuka barn.

Förutom att observera barnen mäts kortisol- och oxytocinhalter före och efter perioderna med Livia. Under hela tiden mäts barnens EKG, temperatur, puls mm och före och efter mäts mängden allergen både i patientrummet och hos hunden. Alla data ska förhoppningsvis vara insamlade till sommaren, analyser påbörjas under höst/vinter och planen är att man till årsskiftet 2016-2017 ska kunna presentera de första vetenskapliga rapporterna angående psykiska, sociala, fysiska och eventuellt även fysiologiska effekterna av vård/terapihund inom barnsjukvården.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg