Vad är det ni ägnar er åt i forskningsprojektet?

Vi vill undersöka om två olika arter som lever nära tillsammans under unika förhållanden även delar samma stressituation. Smittar hundägarens stress av sig på hunden och är detta livsstils- eller personlighetsknutet?

Varför är just det ett intressant forskningsområde?

Hunden har länge anpassat sig till människans leverne och studier visar att den även följer dess ägare vad gäller övervikt och sjukdomar. Stress kan vara en stark orsak till att vi mår sämre och i denna studie vill vi undersöka om hundens och ägarens stressnivåer hänger ihop samt om detta också speglas i personligheten.

Hur går forskningen att gå till rent konkret?

Tävlings- och sällskapshundar av raserna Border collie och Shetland sheepdog har genomgått beteendetester vid LiU. Vi har dessutom samlat in både salivprover och hårprover från hundar och ägare som just nu analyseras med avseende på stresshormonet kortisol. Dessutom har hundägarna besvarat bland annat personlighetsenkäter som kommer inkluderas nu i analysen för att undersöka sambandet mellan olika livsstilar och stressnivåer.

Vad hoppas du få fram via forskningen? 

 Vi vill visa hur samspelet mellan människan (och dennes livsstil) och hunden påverkar vår gemensamma stress, eftersom stress också är en av de största utmaningarna inom hälsa och välfärd hos både djur och människor

Hur kan resultaten göra nytta och varför är den här forskningen viktig?

Stress är ett stort problem både för människor, djur och för samhället i stort. Genom att angripa problemet med perspektivet utifrån två väldigt samspelta arter, som levt tillsammans i över 15 000 år, ges vi ett unikt tillfälle till att bredda vår förståelse om hur vi positivt kan påverka vår stressituation och hur detta reflekteras hos hunden.