Forskning ger kunskap om hur vi kan avla för att få färre sjuka hundar

Tillsammans med sin forskargrupp jobbar Tomas Bergström för att identifiera vilka gener som orsakar ärftliga sjukdomar hos hundar som till exempel labrador och kromfohrländer. Han är en av de forskare som får stöd av Agria och SKKs forskningsfond. 

- Det här är forskning som är till nytta för alla hundälskare och hunduppfödare eftersom det ger kunskap och möjlighet att avla på ett sådant sätt att vi får färre sjuka hundar och större genetisk variation, säger Tomas Bergström, docent i molekylär genetik vid SLU.

Med hjälp av den nya tekniken har forskarna kunnat identifiera den sjukdomsorsakande mutationen för en hudsjukdom hos hundrasen kromfohrländer och säger sig nu vara nära en lösning för en ögonsjukdom hos labradorer.

Ny teknik läser av din hunds arvsmassa

På SLU arbetar Tomas och hans forskargrupp hårt för att identifiera vilka gener och mutationer som orsakar ärftliga sjukdomar hos hundar. Med stöd från Agria och SKKs forskningsfond har man bland annat fått tillgång till modern teknik som gör det möjligt att sekvensera hela arvsmassan hos hundar.

Forskningsseminarium

Vill du veta mer om forskning till nytta för hund och katt? På SSK Agrias forskningsseminarium till nytta för hund och katt den 21 november kommer Tomas att prata om vad vi kan lära oss av att läsa hundens arvsmassa. Många andra forskare är på plats för att berätta om det senaste på sina områden.
Läs mer om forskningsseminariet här. 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg