Ordlista

Excellent – om ringsekreteraren håller upp ett rött kort eller ger dig ett rött band tycker domaren att din hund är ett utmärkt avelsresultat.

Very good – ett blått kort/band betyder att domaren tycker att din hund är ett mycket gott avelsresultat.

Good – innebär att du får ett gult kort/band av domaren som då anser att din hund är ett gott avelsresultat.

Sufficient - tilldelas hundar av godtagbar klass. De motsvarar rasens standard men har inte alla karraktärsdrag eller är i bristande fysisk kondition.

Disqualified - diskvalificerade blir hundar som:

  • i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende
  • har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet
  • är exteriört otypiska
  • för sin ras har diskvalificerande fel eller är kryptorchida

Cannot be judged (KEP) – betyder “kan ej prisbelönas” och det får den hund som är i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en rättvis uppfattning om den. Anledningarna kan vara flera men till exempel kan det bero på att hunden är halt, mager, fet, eller alltför nytrimmad.

Certifikatkvalitet (CK) – när alla hundar i en klass som fått Excellent i den individuella kvalitetsbedömningen blivit placerade kan domaren välja att dela ut CK till en eller flera hundar. Det betyder att domaren anser att hunden är av tillräckligt god kvalité för att den ska kunna få certifikat. Alla som får CK får fortsätta tävla vidare i bästa hane/bästa tik.

Hederspris (Hp) – särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris. I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

Bäst i ras (BIR) – den fina utmärkelsen tävlar tiken som kommit först i ”bästa tik” och hanen som kommit först i ”bästa hane” om. Rosetten är röd/gul.

Bäst i motsatt kön (BIM) – BIM står för ”bäst i motsatt kön” och det blir den hund som inte vinner i tävlan om BIR. Rosetten är grön/vit.

Bäst i gruppen (BIG) – när rasbedömningen är klar tävlar den BIR-vinnande hunden vidare i sin ”rasgrupp”. Det finns tio olika rasgrupper som förenklat sett bygger på hundarnas olika användningsområden. I varje grupp placeras de fem bästa hundarna som BIG-1, BIG-2, BIG-3 och BIG-4

Best in show (BIS) – är det finaste man kan bli. Det tävlar vinnaren av de tio olika rasgrupperna om att bli. Också i ”BIS:et” placeras de fyra bästa hundarna som BIS-1, BIS-2, BIS-3 och BIS-4.

Cert/certifikat – alla hundar som tilldelas CK är i princip med och tävlar om det åtråvärda certifikatet eller ”certet” som det ofta kallas. Den bäst placerade hanen och tiken erhåller certifikatet. Men om denna redan är utställningschampion i det land där utställningen hålls får den bäst placerade hund som inte är champion certet. För vissa raser med krav på provmeriter inom bruks- eller jakt delas certifikat endast ut i bruks-/jaktklassen.

Reservcertifikat - delas ut till näst bäst placerade hane och tik som är berättigade att tävla om certifikat.

CACIB – är ett internationellt certfikat. För att en hund ska bli internationell utställningschampion krävs fyra cacib från minst tre olika länder. Cacib-rosetten är vit och delas ej ut i junior- eller veteranklass.

Reserv-cacib – får den hund som placeras efter den som vunnit cacib. Här gäller nämligen också att om den vinnande hunden redan är internationell utställningschampion (C.I.B) får den hund som fått reserv-cacib det ordinarie. Om hunden som fått reserv-cacib redan är internationell champion får ingen cacib:et. Rosetten är orange och delas ej ut i junior- eller veteranklass.

Vinnartitlar – kan en hund erövra på vissa stora utställningar varje år. Det innebär att BIR- och BIM-hunden på dessa utställningar får en titel lagd till sitt namn som bevis på att den deltagit och placerats högt på en så kallad vinnarutställning. Några exempel på vinnarutställningar som ordnas varje år är Svensk Vinnare (SE V), Nordisk Vinnare (NORDV) och World Winner (WW). Efter bokstavskombinationen läggs också det år hunden vann. En hund med titeln SE V-10 har till exempel placerats som BIR eller BIM på Svensk Vinnarutställning 2010.

SEUCH/NOUCH/FINUCH osv. – är förkortningar för olika nationella championat. SEUCH står till exempel för Svensk Utställningschampion och innebär att hunden erövrat minst tre nationella certifikat. Det sista måste hunden dessutom tilldelats efter det att den fyllt två år.

NORDUCH – står för Nordisk Utställningschampion och innebär att hunden är utställningschampion i ett nordiskt land och dessutom har minst två certifikat från två andra nordiska länder.

C.I.B. – betyder International Beauty Champion (Internationell Utställningschampion). För att få den fina titeln måste hunden ha vunnit fyra CACIB i minst tre olika länder för tre olika domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB

Utställningsklasser

Valpklass – är inte en officiell klass, det vill säga resultaten registreras inte hos Svenska Kennelklubben (SKK). På rasklubbsutställningar är klassen är indelad i två åldersgrupper; 4-6 månader samt 6-9 månader. På utställningar som SKK anordnar måste valpen fyllt sex månader för att få delta.

Juniorklass – här deltar hundar som är mellan 9 och 18 månader.

Unghundsklass – är öppen för hundar mellan 15 och 24 månader.

Bruks-/jaktklass – här visas hundar som skaffat sig en provmerit inom någon jakt- eller bruksgren. För vissa raser med krav på provmeriter är det endast i denna klass som hundarna kan tävla om det åtråvärda certifikatet.

Öppen klass – i den öppna klassen måste hunden vara minst 15 månader för att delta.

Championklass – här anmäls och visas hundar som redan är utställningschampion i något land.

Veteranklass – är öppen för hundar som är åtta år eller äldre.

Hoppas att du blivit lite klokare. Och lycka till i utställningsringen!