Får hundar korvar i himlen?

Foto: Annika Runnérus
Sara Galli har skrivit den barnbok hon själv saknade som hjälpmedel i de samtal hon förde med sin då femåriga dotter kring döden, avlivning och sorg i samband med att familjens hund skulle avlivas. Nu har Sara fördjupat kunskapen inom området med en studie om hur anställda vid veterinärkliniker bemöter barn som deltar vid avlivning av deras husdjur.

Att prata om döden är svårt. Ännu svårare är det att vara barn och försöka förstå vad döden egentligen är för något, när ingen är riktigt villig att klara klarspråk kring det abstrakta ämnet. Att det dessutom saknades lättförståelig litteratur i ämnet upptäckte Sara Galli, när hon ville förbereda sin då femåriga dotter för avlivningen av familjens dåvarande hund.

– När vi berättade för vår dotter att vi skulle avliva vår hund kunde hon inte förstå varför. Veterinären sa att det var viktigt för henne att vara förberedd om hon skulle vara med vid avlivningen, men vi hade ingenting att luta oss mot när vi pratade med henne, berättar Sara Galli.

Följer femårings funderingar

Då väcktes en idé i Sara om att själv skriva en bok i ämnet, riktad till barn och deras familjer. Några år senare var boken färdig och i juli 2014 gavs den ut av Idus förlag med Mats Molid som illustratör. I boken ”Får hundar korvar i himlen?” får vi följa den snart femåriga Alvas funderingar och upplevelser i samband med att familjens hund Musse måste avlivas. Boken vill inspirera till samtal mellan vuxna och barn om död och sorg. Tanken är att boken kan vara en hjälp för att förbereda och göra barn delaktiga när ett husdjur ska avlivas.

– Många av Alvas tankar i boken bygger på min dotters riktiga funderingar. Till exempel undrade Alva om även gammlemoster Greta skulle avlivas snart, hon var ju också gammal. När vi pratade med vår dotter visade det sig var en av alla de många frågor hon gick och funderade på. Barn är väldigt konkreta, ofta är det vi vuxna som tycker det är mer jobbigt att prata om döden och sorg, berättar Sara.

Vissa kliniker säljer boken

Boken har fått ett mycket positivt mottagande av bland många veterinärkliniker. Några kliniker har valt att köpa in böcker som de säljer i sin klinik och en klinik har valt att köpa in böcker som de ger ut till alla som avlivar ett djur.

– Egentligen tycker jag att boken borde läsas redan i samband med att man skaffar ett djur. Barn klarar mer än vi tror, säger Sara.

I våras fortsatte Sara på ämnet barn och deras husdjur som avlivas och nyligen blev hennes kvalitativa studie ”Säger vi till barnet att djuret ska somna in eller säger vi som det faktiskt är; att det ska dö?” färdig. I studien, som undersöker hur anställda vid veterinärkliniker bemöter barn som deltar vid avlivning av deras husdjur, kommer Sara fram till att de anställda har en positiv erfarenhet av hur barn hanterar avlivning. Intervjupersonerna sa direkt att barn är väldigt enkla och konkreta. Studien visade dock att de anställda önskat att deras utbildning skulle innefattat mer om hur de bör bemöta barn i sorg och vad de kan tänka på då ett barn deltar vid en avlivning.

– För många barn blir förlusten av deras husdjur också deras första möte med döden. Sättet vi bemöter barnen på då, vad vi säger och vad vi gör, kan påverka barnens förhållningssätt till sorg i resten av deras liv.

Inför framtiden ser Sara att det finns ett fortsatt behov hos kliniker att inta barnperspektivet. Hon berättar att hon är väldigt intresserad av ämnet, men om hon fortsätter inom det och på vilket sätt, det låter hon vara osagt tills vidare.

Nu får du som Agriakund 20 procent rabatt på ”Får hundar korvar i himlen?”! Uppge AGRIA i fältet ”kupongkod” som dyker upp i samband med betalningen.

Här köper du boken

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg