För att minimera risken för problem rekommenderas att alltid teckna skriftliga avtal. 

SKK:s köpeavtal för hund är ett av dem. Avtalet bygger på konsumentköplagen som reglerar köp mellan näringsidkare (uppfödare) och privatperson (valpköpare).  När du använder SKK:s köpeavtal går det inte, tvärtemot vad många tror, att begränsa äganderätten.

– Som uppfödare kan du alltid skriva in önskemål men det är alltid valpköparen som äger hunden, berättar Anne Skogh som arbetar på Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning.

Dolda fel

Enligt konsumentköplagen går det inte heller att friskriva sig från ansvar för dolda fel. Om en hund säljs med stöd av köplagen (köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner) går det dock att skriva att hunden säljs i befintligt skick.

– Använder du SKK:s köpeavtal går det även att kryssa i rutan att du som uppfödare har en dolda fel-försäkring och då är du aldrig skyldig att ersätta mer än köpeskillingen, till exempel en dyr operation.

Med ett dolt fel avses ett väsentligt fel som funnits innan valpen besiktigats men som inte upptäckts. Köparen har vid ett dolt fel rätt att återlämna hunden och få hela köpeskillingen tillbaka eller behålla hunden och få halva köpeskillingen tillbaka av uppfödaren.

– Om hunden du sålt behöver veterinärvård är du som uppfödare skyldig att ersätta veterinärvård upp till försäljningspriset, säger Anne.

Enligt konsumentköplagen är en uppfödare skyldig att ersätta dolda fel i tre år från leveransdagen.

– § 20A i konsumentköplagen säger att det är säljaren som från leveransdagen och sex månader framåt bevisa att ett dolt fel inte förelåg. Från sex månader och upp till tre år efter leveransdagen är det däremot köparen som ska bevisa att felet förelegat. Observera också att ett besiktningsintyg aldrig får vara äldre än sju dagar.

Synliga fel

Dolda fel-försäkringen gäller som framgår av namnet inte för synliga fel som navelbråck, rinnande ögon eller liknande.

– Däremot är säljaren skyldig att ersätta behandling av felet om det behövs veterinärmedicinsk behandling under hela reklamationstiden (3 år). Om säljaren till exempel valt att reducera priset på grund av ett navelbråck kan köparen inte ställa några mer krav angående felet om det står specificerat i en bilaga.

Tänk på att det alltid är säljaren som är ansvarig, så leverera helst inte en valp med besiktningsanmärkning då det förutom tvister med valpköparen även kan innebära problem med försäkringen.

– Om en valp säljs med en anmärkning går det varken på din dolda fel-försäkring eller på valpköparens veterinärvårdsförsäkring och då är det du som säljare som blir ersättningsskyldig.

För en hanhund som blir kryptochid är SKK:s rekommendation att säljaren ska återbetala 15 %. Det betyder dock inte att det är något fel på hunden utan kompensationen är ett bidrag för en eventuell operation  av testikel i buken.

– Officiell testikelstatus fastställs först när hunden uppnått sex månader ålder men SKK rekommenderar att köparen väntar till ettårs- vaccinationen och tar ett besiktningsintyg i samband med den, säger Anne.

Bibehållen avelsrätt

Om du säljer en valp med bibehållen avelsrätt betyder det att köparen äger hunden och att säljaren äger avelsrätten. Det är alltså aldrig en form av delägarskap.

– Väljer du däremot att sätta ut en hund på fodervärdsavtal så äger överlåtaren hunden och du överlåter hunden utan att erhålla kontant ersättning. Betalningen sker istället genom att du behåller avelsrätten och eventuellt också tävlingsrätten.

När det gäller bibehållen avelsrätt bör du skriva en bilaga om att du har rätt att ta hunden till de undersökningar som krävs enligt SKK registreringsregler. Har du en ras med hälsoprogram (för till exempel leder, ögon, gentester) är det alltid den som har avesrätten som ska stå för kostnaderna för den typen av undersökningar.

– För att vara helt trygg i samband med en valpkull rekommenderar Anne alla uppfödare att teckna en separat avelsförsäkring så att hunden är skyddad när det gäller parning, valpning och dolda fel.
 
En uppfödare får ha högst tio fodervärdshundar.

– För tik gäller sedan högst två kullar (som en kull räknas minst en överlevande valp som uppnår fem veckors ålder) innan hon fyller fem år (sju år för cavalier på grund av hjärtfel som upptäcks sent) och för en hane anges antal parningar och avtalet gäller tills han uppnått sju års ålder.

Handpenning och återköp

I och med den nya konsumentköplagen måste du som uppfödare betala tillbaka hela handpenningen (15 % av köpeskillingen) även om köparen tackar nej till valpen. Det enda du har rätt att dra av är kostnader för ett nytt friskintyg och ny annonsering.

– Har du tagit handpenning är du också alltid skyldig att leverera valpen vad det än framkommer för uppgifter om köparen. Den enda godtagbara anledningen till att häva ett köp är ett dolt fel.

En annan punkt i köpeavtalet som finns till helt och hållet för köparen är den om återköp.

– Kryssar du i ”ja” där är du som säljare bunden att återta hunden under hela dess  liv men köparen behöver inte återlämna hunden ifall denna till exempel inte kan ha kvar hunden.

Det kan vara bra att veta att samtliga SKK:s avtal följer konsumentköplagen, det vill säga de ska vara till fördel för konsumenten (köparen).

Skriv avtal

För att minimera risken för problem så rekommenderar Anne alla att alltid teckna skriftliga avtal. Finns det endast ett muntligt avtal och en tvist uppstår måste den lösas i tingsrätten.

– Till du som uppfödare bevisat något annat är det dessutom alltid konsumenten som har rätt. Den enda gång vi på SKK vet säkert att en uppfödare fått rätt i tingsrätten är när en fodervärd inte meddelat uppfödaren att en tik löpt.

Väljer du att sälja en hund på kredit, det vill säga inte få hela betalningen när hunden avhämtas, måste du skriva ett kreditavtal (när senaste avbetalningen ska göras) annars gäller muntligt avtal och hunden är utom din ägo.

Glöm inte att en god relation mellan fodervärd och uppfödare gör allt så mycket enklare.

– Fungerar allt som det ska är ju fodervärden stolt över att ha ett fint förhållande med uppfödaren, avslutar Anne.

För dig som uppfödare med inloggning kan du se alla SKK:s nya avtal finns på Köpa Hund.se

Här kan du också läsa mer om SKK:s olika avtal