Agrias statistik främjar den svenska hundhälsan

Sedan många år samarbetar Agria Djurförsäkring med uppfödare genom Svenska Kennelklubben och dess rasklubbar för att förbättra hundhälsan. Grunden är att Agrias statistik ska kunna användas för att identifiera rasens hälsa och stärka hundhälsan.

Brenda Bonnett, kanadensisk forskare inom epidemiologi, har lagt ned stor del av sin arbetstid de senaste fem åren år på att kartlägga hälsan hos de 70 vanligaste raserna i Sverige. Underlaget är statistik ifrån Agria Djurförsäkring.

– Ingen annanstans i Världen har jag sett ett sådant gediget samarbete mellan ett privat företag och landets uppfödare. Det här är värdefull information för alla som arbetar med hundar. Där jag kommer ifrån skulle den aldrig skänkas bort – knappt säljas, menar Brenda Bonnett.

Varje avelsråd för de 70 vanligaste raserna har fått en cd-skiva med statistik om den egna rasen samt för genomsnittshunden så att statistiken ska kunna jämföras. Vanligt är också att Brenda föreläser och förklarar statistiken vid någon av rasklubbens sammankomster.

– Tanken är att man ska kunna få en helhetsbild av den egna rasen och ta hälsoperspektivet i beaktande i rasens avelsprogram, berättar Brenda.

Intresset för att ta del av statistiken har varit stort från andra håll. Därför har Agria gjort det möjligt att köpa informationen på CD-skiva för en summa som vida understiger vad det kostat att ta fram och förpacka informationen.

Forskningen och sammanställningen av statistiken har finansierats av Agrias Forskningsfond, dit en liten del, fyra promille, av Agrias premieintäkt går.

– För oss är det självklart att den här typen av kunskap ska bidra till friska och sunda hundar, menar Cina Seidefors, informationsansvarig Agria Djurförsäkring.

Samarbetet mellan Agria, Svenska Kennelklubben, Sveriges Lantbruksuniversitet och University of Guelph har pågått i 15 år.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg