Agria Dog Breed Profiles

Labrador i profil utomhus.
Informationen är presenterad på ett enkelt och pedagogiskt sätt med tabeller och diagram där risker för specifika diagnoser är jämförda mellan enskilda raser och alla raser tillsammans.

Underlaget är bearbetat av Svenska Kennelklubben, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och University of Guelph i Kanada och visar statistik uppdelad per år, kön, ålder, levnadsår och mycket mer. Materialet innehåller upp till 225 sidor av information per ras och samma information för alla raser kombinerat.

Agria Dog Breed Profiles används av Svenska Kennelklubben och andra svenska rasklubbar för utvärdering av hälsa hos de specifika raserna och för framtida rashälsoarbete.

Information till alla rasklubbar som efterlyser skadestatistik!

I höst arbetar vi hårt för att göra klart uppdateringar till Agria Breed Profiles. Som tidigare har vi hjälp av vår kanadensiska veterinär och professor i epidemiologi, Brenda Bonnett.

Den nya statistiken sträcker sig från 2003-2006. Nyare statistik än så kommer inte att delas ut under de närmaste åren. Vi kommer inte längre att dela ut någon excelstatistik.

De flesta raserna uppdateras

De flesta raser som har en Breed Profile kommer att få uppdateringar. Några raser som blivit alltför få kommer att få begränsad ny information. Några raser som blivit mer populära under senare år kommer att få statistik för de senaste åren.

För de raser som är alltför få registreringar eller försäkrade i Agria kommer vi inte dela ut någon statistik alls. Det beror på att statistiken blir missvisande med alltför få individer och inte kommer att bidra till någon värdefull information i arbetet med hälsorelaterade problem.

Vi rekommenderar att ni som rasklubb istället undersöker hälsoläget i rasen med hjälp av hälsoenkäter. Ytterligare information kan fås från Svenska Kennelklubbens avelskonsulenter.

För de raser som har en Breed Profile kommer vi under hösten och våren sammanställa Breed Profile Summaries. Sammanfattningarna består av en sida komprimerad information från Breed Profiles, allt på svenska.

Sammanfattningen är tänkt att alla ska kunna läsa och ta del av, oavsett om man är ras- eller specialklubb, uppfödare eller blivande valpköpare.

Denna sida kommer regelbundet att uppdateras med vilka raser som har uppdateringar eller sammanfattningar på gång.

Mer om statistiken i Agria Breed Profiles

For this information in English press here

Vill du veta mer om eller köpa Agria Dog Breed Profiles går det också bra att skicka ett mail till agriabreedprofiles@agria.se.

CD-skivorna som kostar 300 kronor är uppdelade enligt följande grupper:

1. Retrievers:

 • Golden Retriever
 • Labrador Retriever
 • Flatcoated Retriever
 • Nova Scotia Duck Tolling Retr.

2. Shepherds:

 • German Shepherd Dog
 • Belgian Shepherd, Groenendael
 • Belgian Shepherd, Tervueren

3. Gun:

 • American Cocker Spaniel
 • Cocker Spaniel
 • English Springer Spaniel
 • Welsh Springer Spaniel
 • English Setter
 • Gordon Setter
 • Irish Setter
 • German Pointer, Longhaired, German Pointer, Shorthaired
 • German Pointer, Wirehaired
 • Kleiner Münsterländer
 • Wachtelhund

4. Toy, small:

 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Yorkshire Terrier
 • Chihuahua
 • Pug
 • Bichon Frisé
 • Papillon
 • Pomeranian
 • Tibetan Terrier
 • Tibetan Spaniel
 • Lhasa Apso
 • Shih Tzu

5. Scandinavian breeds:

 • Drever
 • Hamiltonstövare
 • Schillerstövare
 • Swedish Elkhound
 • Norwegian Elkhound
 • Finnish Hound
 • Finnish Spitz
 • Norrbotten Spitz
 • Swedish Lapphund
 • Swedish Vallhund

6. Poodle, Schnauzer:

 • Standard Poodle
 • Small Poodles (Miniature & Toy)
 • Miniature Schnauzer
 • Schnauzer
 • Giant Schnauzer

7. Giant dogs other: 

 • Bernese Mountain Dog
 • Bouvier Des Flandres
 • Boxer
 • Briard
 • Dobermann
 • Great Dane
 • Hovawart
 • Irish Wolfhound
 • Leonberger
 • Newfoundland
 • Rottweiler

8. Terriers:

 • Airedale Terrier
 • Border Terrier
 • Cairn Terrier
 • Parson Russell Terrier
 • West Highland WhiteTerrier
 • Irish Softcoated WheatenTerrier

9. Herding:

 • Australian Kelpie
 • Bearded Collie
 • Border Collie
 • Collie, Rough (Longhair)
 • Icelandic Sheepdog
 • Shetland Sheepdog

10. Hounds:

 • Beagle
 • Dachshund
 • Greyhound
 • Petit Basset Griffon Vendéen
 • Sighthounds
 • Whippet

11. Miscellaneous:

 • Dalmatian
 • Rhodesian Ridgeback
 • Japanese Spitz
 • Mixed Breeds/Mongrels
 • Siberian Husky
 • Samoyed
Friskare hundar

Forskning ger kunskap om hur vi kan avla för att få färre sjuka hundar.
Läs mer

Uppfödarklubb

Gå med i Agria Breeders Club, klubben för hunduppfödare.
Läs mer

Juridik

Håll koll på jurdiken för dig som är eller planerar att bli hunduppfödare.
Läs mer

Parning & dräktighet

Föreläsning med veterinär - från parning till förlossning.
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg