I Lydnasklass 1 ingår nio olika moment. Här beskriver vi hur de går till:

1 . Platsliggning

Föraren lägger hunden på en linje tillsammans med andra hundar (minst tre hundar måste delta). Det ska vara ca fem meter mellan hundarna. Föraren går sedan 20 meter från hunden och stannar synlig och vänd mot hunden. Efter två minuter säger tävlingsledaren till föraren att gå tillbaka och sätta hunden upp.

2. Tandvisning

Hunden sitter eller står kopplad vid förarens sida. Domaren ska utan svårigheter kunna kontrollera hundens tänder och bett.

3. Linförighet

Hunden ska gå med hängande koppel på förarens vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Hunden ska kunna gå i olika tempon och kunna vända när föraren blir tillsagd att gå till höger eller vänster. När föraren stannar ska hunden också stanna i utgångsläge utan kommando från föraren.

4. Läggande under gång

Momentet inleds med "fritt följ" (linförighet men utan koppel). På kommando eller handtecken ska hunden snabbt lägga sig ned. Hunden ska lägga sig ned utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca tio meter ifrån hunden, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden när tävlingsledaren säger till.

5. Inkallning

Hunden lämnas sittande och föraren går iväg cirka 15 meter i anvisad riktning. På tävlingledarens order kallas hunden in. Hunden bedöms på om den kommer in till föraren utan avvikelse.

6. Ställande under gång

Momentet inleds med "fritt följ" (linförighet utan koppel). På kommando ska hunden snabbt stanna och stå still. Ställandet utförs utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca tio meter, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

7. Apportering

Hunden sitter vid förarens sida. Tävlingsledaren säger till föraren att kommendera hunden att gripa en apportbock av trä, som föraren håller på lämpligt avstånd framför hundens nos. Hunden ska sedan hålla apportbocken i ca fem sekunder. Därefter ska föraren när tävlingsledaren säger till, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

8. Hopp över hinder

Hunden sitter vänd mot föraren på andra sidan ett hinder. När tävlingsledaren säger till, kommenderar föraren hunden att hoppa över hindret. Höjden på hindret anpassas efter hundens mankhöjd.

9. Helhetsintryck

Det sista momentet som bedöms är helhetsintrycket av ekipaget. Domaren tittar särskilt på samarbetet mellan förare och hund. I helhetsintrycket bedöms även arbetsglädje och arbetsvilja.

Lycka till med din träning!