När lagen om förbud mot smällare trädde i kraft 2001 jublade många hundägare över att det äntligen skulle bli ett slut på smällandet kring nyår. Efter en nästan tio år lång kampanj från Svenska Kennel-klubbens sida beslutade Riksdagen på hösten 2000 att smällare inte längre skulle få säljas. Trots att kinapuffar, ryssar och ettöres-smällare inte fått säljas sedan beslutet vann laga kraft för lång tid sedan sedan upplever många hundägare att mycket av problemen kvarstår.

En av orsakerna är att smällarna lämnat marken och numera säljs som raketer. Svenska Kennelklubben har därför tvingats fortsätta sitt arbete genom att tillskriva jordbruksministern, försvarsministern och samt uppvakta Räddningsverket som är ansvarig myndighet. Allt för att våra hundar ska få en lugn och fröjdefull jul- och nyårshelg.

I väntan på att det fortsätta arbetet ska ge frukt kan några goda råd till dig som har en hund som är rädd för smällar vara på plats:

 • Res bort till glesbefolkade områden om det är möjligt.
   
 • Rasta i god tid och håll hunden inomhus under den värsta tiden .
   
 • Håll alltid hunden kopplad under nyårsfirandet så att den inte kan rusa iväg i panik.
   
 • Håll hunden inomhus, väl isolerad från ljud och ljus i möjligaste mån .
   
 • Är problemen allvarliga - uppsök veterinär i god tid för eventuell medicinering .
   
 • Även om din hund inte tidigare visat några obehag vid smällar bör du hålla din hund borta från det värsta smällandet på nyårsnatten.

Smällarupproret är en organisation som kräver att de uppsatta lagarna och reglerna kring fyrverkerier ska följas. Målsättningen är också att tidsbegränsa försäljningen av fyrverkerier. Besök gärna Smällarupprorets webbplats för mer information.