Att själv förmedla rätt sinnesstämning och en lugn magkänsla till hunden har en oerhört stor betydelse vid besvärliga hundmöten.

– Om du lugnt och tydligt sätter din hund ned är det ett effektivt sätt att visa hunden att du har kontroll över situationen, säger Eva.

90 procent kel

Övningen handlar till 90 procent om kel och gos och till 10 procent om korrigering.

– Sätt lugnt ned hunden med hjälp av tvåhandsfattning, det vill säga en hand på rumpan och en hand under käkarna. Klia och gosa med hunden så länge den väljer att sitta men så fort den vill framåt mot störningen trycker du tillbaka den. 

När du hjälper hunden ned i sittande ställning igen får det inte bli till en korrigering utan det är att betrakta som en fysisk hjälp. Därav vikten att träna in detta lugnt med ett ”varsågod" så fort hunden ger efter för hjälpen och blir mjuk i kroppen.

–  När hunden ”ger sig” återgår ni till att mysa innan den får "varsågod" att resa sig igen, förklarar Eva.

Tappar kraften

Det bästa är att jobba in tekniken i lugna situationer så att du med dina händer klarar av att förmedla lugn och trygghet. Att övningen är så effektiv beror dels på att det är lätt att trycka ned rumpan igen men mest på att när hundens huvud trycks aningen uppåt tappar den kraften att kasta sig framåt.

– Man kan gärna ha en godisbit i sin egen mun som man ger hunden när den väljer att göra rätt utan att du behöver korrigera den.

Eva agerar störning och Sofie visar lungt Harley att han ska sitta kvar.Foto: Susanna Martell

Ingen brottningsmatch

Trots att detta är en fysisk övning får den aldrig bli en brottningsmatch mellan hunden och föraren.

– Du ska hålla hunden i ett fast men vänligt grepp. Vad som kan vara svårt är att ta tag i hunden på ett lugnt sätt men ändå hinna med innan den rest sig helt, säger Eva. Hon påminner återigen deltagarna om att andas lugnt och tänka på magkänslan.

Övningen tar inte slut med att hunden sitter utan nästa steg är att det alltid ska vara du som tar initiativet till hur och när ni ska röra er.

– Hunden ska sitta kvar när du rätar upp dig och först när du ger varsågod rör ni er i den riktning som du bestämmer.

Effekter av kursen

När Eva avslutar sin kurs visar det sig att den haft flera positiva effekter på de deltagande hundarna och deras ägare.

– Flera av hundarna har börjat skvallra som en effekt av lyckade gnagmöten. Skvaller är ett bra tecken på att träningen går åt rätt håll och du ska alltid belöna hunden när den först tittar på en störning men sedan väljer att söka kontakt med dig istället.

För de flesta hundarna är faktiskt också den ”enkla” lösningen gnagmöten det som fungerat bäst.

– Det är en underskattad metod. Varför krångla till det om lösningen fungerar för både hund och ägare, frågar Eva sig.

Eva sammanfattar:

  • Du och dina händer ska förmedla lugn till hunden.
  • Låt inte hunden ta initiativ till var och när ni ska gå.
  • Var uppmärksam på om hunden skvallrar och belöna det.

Om inget annat hjälper

Det finns en del hundar som trots gnagmöten och skvallerträning kan behöva en korrigering så att de väljer att rikta tillbaka uppmärksamheten på föraren.

– Vad man ska komma ihåg när det gäller korrigeringar är att de ska vara planerade, exakta och överraskande, säger Eva.

Korrigera tanken

Att en korrigering alltid ska vara planerad beror på att det annars är svårt att lägga sig till med den lugna, och så viktiga, rätta magkänslan.

– Den ska också vara exakt så att korrigeringen kommer innan hunden blockerar sig. Helst ska hunden korrigeras redan när den tänker fel. Att hunden börjar tänka att den ska göra något ser du på att den höjer svansen eller tar första steget mot en annan hund.

Det viktigaste med en korrigering är att den är överraskande. En perfekt typ av korrigering är vatten eftersom det aldrig skadar hunden. Obs! Efter en korrigering ska du alltid vända och gå bort från det jobbiga.

- Träna med hundar som du känner både för att kunna planera din korrigering ordentligt men också för att du själv ska kunna känna dig lugn och trygg.


Eva överraskar Harley med vatten när han kastar sig ut mot mötande hundar. Foto: Susanna Martell

Följ upp korrigeringen

Att hunden reagerar starkt på en första korrigering är inget att oroa sig för, utan tvärtom bra.

– Var bara noga med att du följer upp reaktionen rätt så att hunden inte har några kvarstående rädslor. För en stökig hund är det ännu viktigare att den får trygghet direkt efter en korrigering.

Men, man ska alltid komma ihåg att en lyckad korrigering är en kortvarig lycka. Det ger dig  en kort respit där du istället kan fokusera på att lära dig själv och hunden vad ni ska göra istället. I annat fall riskerar du att hunden stänger av trots att du ökar styrkan i dina korrigeringar.

Se korrigeringen som ett tillfälligt  stopp för det felaktiga beteendet men gör inte misstaget och tro att det är mängden eller styrkan i dina korrigeringar som ändrar beteendet. Det är din förebyggande träning som undan för undan kommer att ändra ditt och hundens felaktiga beteende i mötet med andra hundar.

Om du trots planerad och genomtänkt träning inte känner att du och din hund gör framsteg så ta hjälp av en duktig och erfaren instruktör.

Lycka till!

Läs även del 1 och 2 i serien jobbiga hundmöten:

På kurs med Eva: Jobbiga hundmöten, del 1

På kurs med Eva: Jobbiga hundmöten, del 2